Historyczne, prawne, polityczne i etyczne aspekty współczesnych konfliktów militarnych i niemilitarnych


MINIONA -

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Współczesny świat jest nękany ciągłymi poważnymi problemami: zapewnieniem pokoju, terroryzmem, ochroną środowiska i problemami społecznymi. Coraz większa presja odczuwalna na całym świecie wzbudza poważne obawy co do przyszłej stabilności dzisiejszego porządku światowego. Upamiętniając bohaterstwo zwykłych żołnierzy oraz tragedię niewinnych ofiar pierwszej wojny światowej (w 2018 r. świętujemy setną rocznicę zakończenia I wojny światowej i odrodzenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w 1918 r. odzyskała niepodległość) nie da się uniknąć konfrontacji z szeregiem kwestii etycznych, politycznych, prawnych i historycznych, które - wyrażone zarówno w kategoriach klasycznych, jak i rewizjonistycznych - wydają się pozostawać w dużej mierze uniwersalne.

Uznając potrzebę dogłębnej refleksji nad tymi istotnymi oraz pilnymi kwestiami Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej i Wydział Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizują międzynarodową konferencję pt. „Nigdy nie było dobrej wojny, ani złego pokoju”? Historyczne, prawne, polityczne i etyczne aspekty współczesnych konfliktów militarnych i niemilitarnych.

Głównym celem konferencji jest wzbogacenie dyskusji akademickiej na temat wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej, szczególnie w dobie ciągłych geopolitycznych i geostrategicznych zmian.


Źródło:  http://www.justwar2018.pl

Aktualizacja:  2017-09-21 08:58:47