Le mot dans la langue et dans le discours 2


MINIONA -

Instytut Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

To już czwarta konferencja językoznawcza, organizowana przez romanistów Instytutu Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku i druga nosząca tytuł Le mot dans la langue et dans le discours. Konferencja skierowana jest do językoznawców prowadzących badania nad: morfologią, skladnią, semantyką, pragmatyką, językoznawstwem porównawczym, dyskursem oraz akwizycją i nauczaniem języka. Artykuły z konferencji zostaną opublikowane w Białostockim Archiwum Językowym (9pkt).

 


Źródło:  http://neo.uwb.edu.pl/discours2/index.php

Aktualizacja:  2017-10-13