XIX Konferencja Zarządzanie Finansami


MINIONA -

Diune Hotel*****& Resort
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja Zarządzanie Finansami jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby naukowców i środowiska biznesowego. Coroczne spotkania naukowe cieszą się dużą popularnością co jest dowodem stawianej tezy. Wydana publikacja składająca się z artykułów, nadesłanych przez uczestników Konferencji Zarządzanie Finansami będzie zawierać analizy i tłumaczenia aktualnych zjawisk ekonomicznych. Autorzy w swoich pracach przedstawiają między innymi najnowsze wyniki badań, opracowania dotyczące bieżących problemów oraz systematyzują wiedzę z zakresu finansów. Publikacje cieszą się dużą renomą wśród studentów, są wykorzystywane przy poszerzaniu wiedzy z zakresu zarządzania finansami oraz przy pisaniu prac dyplomowych i magisterskich. Obowiązkowa wysyłka publikacji do wielu ważnych bibliotek w Polsce daje możliwość skorzystania z tej wiedzy społeczeństwu podnosząc poziom wiedzy i świadomości ekonomicznej.  Nagroda βeta jest uhonorowaniem osiągnięć cenionym w środowisku nauczycieli akademickich i praktyków aktywnie zajmujących się dziedziną zarządzania finansami. Z uwagi na kryteria jej przyznawania i prestiżowy charakter, stanowi wsparcie i motywację dla inicjatyw w ramach szeroko rozumianej dyscypliny zarządzania finansami oraz ma znaczący wpływ na rozwoju tej ważnej dyscypliny naukowej.  Bezpośrednia wymiana uwag, doświadczeń i poglądów osób z różnych regionów kraju i za-granicy pozwala na stworzenie pola do dyskusji. Dyskusje na wysokim poziomie merytorycznym pozwalają na pogłębić wiedzę z różnych zakresów nauki oraz są doskonałym sposobem na promocję wiedzy. Aktywny udział studentów w Konferencji jest dla nich istotnym doświadczeniem, a jednocześnie ubogaca Konferencję nadając jej dydaktyczny charakter. Studenci biorący udział w Konferencji mają możliwość bezpośredniego spotkania z autorami książek, z których czerpią wiedzę ekonomiczną.


Źródło:  http://www.fmc.home.pl

Aktualizacja:  2017-10-19 10:41:15