Miasto w naukach społecznych i humanistycznych


MINIONA -

Uniwersytet Rzeszowski
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Samorząd Doktorantów oraz Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego mają zaszczyt zaprosić wszystkich badaczy z Polski i zagranicy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Miasto w naukach społecznych i humanistycznych”, która odbędzie się 2-3. lutego 2018 roku w Rzeszowie w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego. Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktami (do 600 znaków) bardzo prosimy przesyłać do 15 grudnia 2017 roku na adres mailowy: konferencja.naukowa@urz.pl

„…Przecie w całym kosmosie nie ma rzeczy tak zmiennej jak miasto, a rzecz tak zmienna nigdy nie da się ująć ostatecznie”, tak o mieście pisał kiedyś Tadeusz Peiper, wybitny polski poeta, eseista i teoretyk. I rzeczywiście słowa te idealnie oddają twór jakim jest miasto, które nie sposób ująć jednym zdaniem, definicją czy nawet pracą naukową, nawet bardzo obszerną. Czym zatem jest miasto? Odmienną definicję o tej jednostce osadniczej poda archeolog, historyk i architekt. Jeszcze inną socjolog, politolog czy badacz stosunków gospodarczych, wreszcie i urbanista. Co więcej – inaczej miasto widzieć będą mieszkańcy różnych kontynentów oraz stref klimatycznych. Podobnie było w czasach historycznych, gdyż inaczej miasto postrzegał mieszkaniec lasów Germanii czy Królestwa Mieszka I, a inaczej obywatel rzymski czy przedstawiciel państw arabskich. Jest to zatem twór wielowymiarowy i wielostrukturalny, który podlega zainteresowaniom wielu nauk, zarówno historycznych, humanistycznych, jak i społecznych.

Pojawienie się ośrodków miejskich zmieniło oblicze świata. Zmianom uległo nie tylko środowisko kulturowe, ale również, a może przede wszystkim naturalne. Miejskie formy życia wyznaczyły nowe potrzeby społeczności ludzkiej, określiły jej działania gospodarcze, kulturalne i społeczne. Współcześnie miasto, a szerzej stopień urbanizacji stanowi wskazówkę rozwoju gospodarczego państw, zaś często złe i dobre cechy ludzkie wiążą się z miejskim stylem życiem.

Celem konferencji będzie spotkanie i dialog pomiędzy badaczami z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, których zainteresowania stanowi miasto jako składników przeszłego, współczesnego i przyszłego życia ludzkiego. Zapraszamy do udziału wszystkie grupy badaczy, zarówno młodszych, jak i doświadczonych z Polski i zagranicy, których zainteresowania zamykają się w szeroko rozumianym kontekście przemian miast i czynników z nimi związanych. Pokłosiem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa. W ramach opłaty konferencyjnej mieścić się będzie publikacja pokonferencyjna, materiały promocyjne oraz wyżywienie (catering). Organizatorzy nie zapewniają noclegów, jednak służą pomocą w tej kwestii.

 

Zakres tematyczny konferencji:

 

1. Miasto kiedyś:

·         początki urbanizacji i pierwsze miasta na świecie

·         początki miast w ujęciu archeologii i historii

·         miasto w starożytności

·         miasto średniowieczne a system feudalny

·         przestrzeń miasta i życia miasta średniowiecznego

·         kultura materialna miast w ujęciu archeologii

·         miasta a źródła pisane

·         początki miast w Polsce

·         architektura sakralna, obronna, przemysłowa i municypalna w dawnym mieście

·         historyczne miasta na innych kontynentach

·         wojna a miasto

·         władza a miasto

 

 

2. Miasto współcześnie:

·         współczesne przemiany miast i przestrzeni miejskiej

·         rola miast we współczesnej gospodarcze

·         współczesne miasto a życie społeczne i kulturalne

·         współczesna architektura miejska

·         plusy i minusy życia w mieście

·         miasto w polityce i gospodarce

·         miasto w muzyce, literaturze i sztuce

 

3. Miasto przyszłości:

·         jak będzie kiedyś wyglądało miasto?

·         zagrożenia w rozwoju miast

·         miasto w literaturze oraz filmie fantasy i science-fiction

 

 

Koszt udziału w konferencji:

300 zł – studenci

400 zł – doktoranci

450 zł – pozostali badacze

 

Przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego nie wnoszą opłaty konferencyjnej.

Udział bierny w konferencji jest bezpłatny.

 


Aktualizacja:  2017-10-28