17-ta Konferencja Pracowników Nauki i Ludzi Binzesu z Web of Science -


MINIONA -

Krakowwskie Centrum Konferencyjne Dwór
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

XVII Międzynarodową Konferencję Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu

(EKONOMIA - ZARZĄDZANIE - FINANSE)

p.t.

Organizacje Komercyjne I Niekomercyjne Wobec Wzmożonej Konkurencji Oraz Wzrastających Wymagań Konsumentów

Monografie konferencyjne (Vol. 9 - Vol. 15) są indeksowane przez Web of Science. Bieżąca i kolejne są sukcesywnie oceniane przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

Cel konferencji

 • stworzenie możliwości dyskusji,
 • prezentacja i upowszechnianie wyników badań i wdrożeń biznesowych,
 • integracja środowiska ludzi nauki i praktyki biznesowej,
 • prezentowane referaty zostaną poddane recenzji, zarówno przed ich publikacją, jak również podczas konferencji przez zaproszonych pracowników naukowych. 

Obszary tematyczne

 • nauki społeczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki,
 • nowe koncepcje, tendencje i wyzwania w ekonomii,
 • procesy globalizacji,
 • rozwój lokalny i regionalny,
 • metody i narzędzia zarządzania,
 • współczesne wyzwania dla marketingu w powiązaniu z zarządzaniem,
 • finansowe aspekty organizacji,
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami non-profit,
 • inne, związane z ekonomią, zarządzaniem i finansami.

Rada Naukowa

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Nalepka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Pawłowski - Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz  
 • prof. dr hab. Barbara Błaszczyk - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), Warszawa
 • prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Marta Gancarczyk - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr hab. Anna Fornalczyk - Pomoc publiczna i ochrona konkurencji Comper, Łódź
 • dr hab. Krzysztof Klincewicz - Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Krajewski - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), Warszawa
 • prof. dr hab. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska - Szkoła Główna Handlowa (SGH), Warszawa
 • prof. dr hab. Zbigniew Makieła - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr hab. Mieczysław Morawski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
 • prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
 • dr hab. Halina Piekarz - Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków
 • dr Natalia Potoczek - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz
 • dr hab. Kazimierz R. Śliwa - Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków
 • dr Anna Ujwary-Gil, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz

Źródło:  http://www.konferencja.jemi.edu.pl

Aktualizacja:  2017-10-29 09:14:42