Umysł i ciało - psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych


MINIONA -

Haston City Hotel
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI konferencji naukowo-szkoleniowej w ramach Wrocławskich Spotkań z Psyche: Umysł i ciało – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych”, która odbędzie się w dniu 8.06.2018 r.

Tradycją naszych spotkań stało się integrowanie teorii i praktyki psychoterapeutycznej oraz środowiska zawodowego związanego z obszarem zdrowia psychicznego.

Przyszłoroczna konferencja  ma na celu wspólną refleksję nad związkami, jakie zachodzą między sferą psychiczną a fizyczną  człowieka.  W trakcie jej trwania będziemy się zajmować implikacjami praktycznymi, wynikającymi z aktualnego stanu wiedzy neuro-immuno-psychologii.

Zagadnienia psychosomatyki są przedmiotem nie tylko dociekań naukowo-badawczych, ale stanowią również istotny element rzeczywistości wielu pacjentów i ich terapeutów.  Przypuszczalnie żadne inne zaburzenie nie łączy ze sobą tak wielu specjalistów z zakresu medycyny i psychologii oraz dziedzin pokrewnych. Mając ten fakt na uwadze, kierujemy tym razem nasze zaproszenie nie tylko do psychiatrów, psychologów czy psychoterapeutów, ale również internistów, pediatrów, lekarzy innych specjalności oraz osób związanych ze zdrowiem publicznym

W gronie naszych prelegentów znaleźli się uznani znawcy przedmiotu oraz doświadczeniu klinicyści.  Uczestnicząc w warsztatach psychoterapeutycznych, zapoznacie się Państwo z autorskimi modelami leczenia pacjentów z wybranymi zaburzeniami psychosomatycznymi. Zarówno wykłady, jak i warsztaty tworzyć będą przestrzeń pod dyskusję, dialog interdyscyplinarny oraz wymianę wiedzy praktycznej.

Jednocześnie informujemy, że po konferencji w dniach 9-10.06.2018 r. odbędzie się  seminarium: „Zaburzenia psychosomatyczne drogą ku wewnętrznej harmonii – zasady psychoterapii integrującej umysł i ciało„, które poprowadzi dr A. Remmers  (psychoterapeuta, superwizor, internista z Akademii Psychoterapii w Wiesbaden; autor książek i publikacji o tematyce psychosomatycznej)

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.W imieniu Komitetu Organizacyjnegodr n. med. R. Ciesielski 


Źródło:  http://konferencja.wip.wroclaw.pl/

Aktualizacja:  2017-11-05