AUTYZM A PRAWO


MINIONA -

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez
Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

AUTYZM A PRAWO
organizowanej wspólnie z Zakładem Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Konferencja odbędzie się dn. 16 marca 2018 r. o godz. 11 w salach wykładowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Poruszana problematyka dotyczyć będzie:
• systematycznego przedstawienia zaburzeń ze spektrum autyzmu;
• podstawowych konfliktów społecznych towarzyszących ww. zjawiskom i ich konsekwencji prawnych;
• problematyki wyłączeń i ograniczeń czynności prawnych wynikających z ww. zaburzeń, w tym ubezwłasnowolnienia;
• problematyki przymusowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym, umieszczenia w domu pomocy społecznej;
• prawnych aspektów indywidualnej i instytucjonalnej opieki i terapii osób autystycznych, w tym udziału sektora publicznego i prywatnego w tym procesie;
• podejmowania działań przymusowych wobec ww. grupy osób na terenie szkoły specjalnej;

W konferencji wezmą udział uznane autorytety w tej dziedzinie, w zakresie psychiatrii, psychologii i prawa.

Partner Konferencji:

Fundacja SYNAPSIS
http://synapsis.org.pl/

Uprzejmie informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: autyzm-prawo@umb.edu.pl 
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, tytuł zawodowy/stopień naukowy oraz miejsce pracy.


Aktualizacja:  2017-11-08 09:38:06