ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE DROGĄ KU WEWNĘTRZNEJ HARMONII - ZASADY PSYCHOTERAPII INTEGRUJĄCEJ UMYSŁ I CIAŁO


MINIONA -

Haston City Hotel
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Autor seminarium podzieli się swoim bogatym doświadczeniem z obszaru psychosomatyki. Omówi on podstawowe zasady diagnostyki, psychoterapii i kompleksowego leczenia dotyczącego integracji wiedzy medycznej i psychologicznej.
Dr Remmers swoją karierę zawodową rozpoczął jako lekarz internista. Dość wcześnie zdał sobie jednak sprawę z tego, że wiedza lekarska nie jest wystarczająca aby zrozumieć w pełni problematykę zaburzeń psychosomatycznych. Postanowił on zgłębić tajniki psychoterapii i swoje poszukiwania zaczął od podejścia psychodynamicznego. Z czasem zainspirował się transkulturową psychoterapia pozytywną, stworzoną przez prof. Nossrata Peseschkiana (TPP, Peseschkian 1968).
W ten sposób swoje rozumienie pacjentów rozszerzył o wymiar transkulturowy. W ostatnich latach skoncentrował się w głównej mierze na badaniu związków jakie zachodzą między zdrowiem psychicznym i fizycznym a wpływami społeczno-kulturowymi.
W ramach seminarium dr Remmers przedstawi podstawowe założenia teoretyczne TPP oraz odwoła się do implikacji praktycznych. Podda on analizie kazusy prezentowane przez Uczestników oraz zaprezentuje własne przypadki kliniczne.
Jedną z kluczowych koncepcji będzie tzw łuk psychosomatyczny, ilustrujący wzajemne powiązania zachodzące między “soma” i “psyche” oraz ich znaczenie w etiologii różnych chorób (Peseschkian&Remmers 1993, Remmers 2010, Boncheva 2011).
Proces diagnostyczny i terapeutyczny w odniesieniu do pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi przedstawiony zostanie w przejrzysty i łatwy do zaadoptowania sposób. Opisane zostanie pięć kolejno występujących po sobie etapów.

Pięć etapów diagnozy:
1. Język pacjenta i funkcja objawów (podejście pozytywne i transkulturowe)
2. Koncepcje i przekonania osobiste i czynniki środowiskowe, (Model Równowagi)
3. Progres w powrocie do zdrowia (zasoby i wsparcie środowiskowe)
4. Konflikty psycho - socjodynamiczne, interakcje społeczne i język psychosomatyczny
5. Przyjęte cele, znaczenie objawów, osoba i jej środowisko

Pięć etapów leczenia i samopomocy:

1. Świadomość choroby, funkcje objawów, zmiana perspektywy (przysłowia, język obrazów i symboli opowieści, odniesienia transkulturowe).
2. Równowaga w wymiarze osobistym i społecznym
3. Rozwój zasobów psychologicznych
4. Werbalizacja konfliktów i rozwój strategii ich rozwiązywania
5. Zastępowanie objawów nowymi umiejętnościami i kompetencjami.

Udział w seminarium warto poprzedzić udziałem w konferencji "Umysł i ciało - psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych" LINK: http://konferencja.wip.wroclaw.pl/


Źródło:  http://konferencja.wip.wroclaw.pl/

Aktualizacja:  2017-11-11 20:10:24