I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych"


MINIONA -

konferencja online - platforma zoom
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zaplanowana jako wspólna inicjatywa jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta oraz Pracowni Języka i Kultury Arabskiej, a także organizacji studencko-doktoranckich: Koła Naukowego Spraw Zagranicznych oraz Koła Naukowego Arabistów „Zahra as-Sahra” międzynarodowa konferencja poświęcona będzie arabistycznym i politologicznym perspektywom badań nad światem islamu. Podczas obrad naszego naukowego spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z historycznymi, politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i społecznymi aspektami naukowych rozważań nad światem muzułmańskim – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze.

Zauważając gwałtowny wzrost z jednej strony potrzeby prowadzenia ożywionego dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, z drugiej zaś – niejako wychodzące jej naprzeciw – zwiększenie liczby konferencji i sympozjów umożliwiających naukowcom wymianę poglądów na temat zagadnień związanych z głównymi problemami współczesnego świata islamu, organizatorzy toruńskiej konferencji postanowili zaprosić do udziału w dyskusji nad wskazaną wyżej problematyką także młodych adeptów polskiej nauki. Organizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych” jest nie tylko próbą zainicjowania naukowej debaty, ale także okazją do zaprezentowania wyników badań młodych naukowców oraz integracji środowiska studencko-doktoranckiego zajmującego się szeroko pojętym światem islamu. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe.


Źródło:  https://islamumk.wordpress.com/

Aktualizacja:  2017-11-14