Ogólnopolska konferencja naukowa "Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji"


MINIONA -

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Instytut Filozofii oraz Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

zapraszają na ogólnopolską konferencję

 

Wypatrywanie.

Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji

 

      12 III 2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Temat konferencji nawiązuje m.in. do słów Martina Heideggera, który w „W drodze do języka” przypomina, że „uczyć się” oznacza stawiać się wiedzącym, a więc takim, qui vidit. Ten, kto coś zobaczył, nigdy nie traci z oczu tego, co wypatrzone. Zatem uczenie się według filozofa jest docieraniem w takie wypatrywanie.

Ponadto Giovanni Reale zauważył, że: „badacze wielokrotnie podkreślali, że duchowa kultura Greków była kulturą »widzenia«, a zatem kulturą »formy«, która jest przedmiotem widzenia, i że pod wieloma względami przeciwstawia się ona na przykład kulturze hebrajskiej, której dominującą cechą było »wsłuchiwanie się« i »słyszenie« (słuchanie „głosu” i „słowa” Boga i proroków)[1].

Dlatego też zrozumiałe są użyte przez Platona zwroty typu: oko, wzrok duszy i umysłu[2] dla określenia zdolności intelektu do myślenia i ujmowania form niefizycznych, form inteligibilnych, które są właśnie czystymi istotami, ideami. Ideami są więc np. istoty dobra, piękna, sprawiedliwości, prawdy, na które intelekt potrafi patrzeć i je oglądać. Intelektualny ogląd, zdaniem Platona, implikuje przedmiot intelektualnie oglądany, czyli właśnie ideę.

W związku z tym celem konferencji jest refleksja nad rolą, jaką w „wypatrywaniu” odgrywa filozofia. W tym kontekście interesujące wydają się więc filozoficzne aspekty języka, literatury oraz edukacji.

Przykładowy zakres zagadnień:

•         filozoficzne ujęcie percepcji

•         aleteologia a epistemologia

•         interpretacja jako to, co możliwe do „zobaczenia”

•         spór o uniwersalia w perspektywie języka/literatury/edukacji

•         inspiracje filozofią w literaturze/pedagogice/edukacji

•         filozofia uczenia

•         filozoficzne inspiracje w języku

•         gry językowe jako ironiczne spojrzenie na rzeczywistość

•         hermeneutyka a filozofia

•         metafizyka a literatura

•         literatura jako forma refleksji filozoficznej

•         wartość poznawcza utworu literackiego

•         prawda a „prawdziwość” dzieł literackich

•         aksjologiczny wymiar dzieła literackiego

•         dydaktyka a filozofia

•         metody sokratejskie w edukacji

 

Ponadto jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.

Konferencja ma charakter humanistyczny, zatem do wzięcia udziału zapraszamy przede wszystkim filozofów, językoznawców, literaturoznawców, pedagogów, kulturoznawców jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania związane z obecnością filozofii w obrębie języka, literatury czy edukacji. Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem wystąpienia (ok. pół strony maszynopisu) prosimy nadsyłać na adres Aspekty.filozofii@gmail.com do: 19 I 2018

Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia25 I 2018.

Opłata konferencyjna:

studenci – 50 zł,

doktoranci − 100 zł

pracownicy naukowi – 250 zł

(opłata obejmuje wyżywienie, materiały konferencyjne oraz druk publikacji pokonferencyjnej. Opłata nie przewiduje zapewnienia miejsc noclegowych oraz zapewnienia kosztów dojazdu.)

 

Konferencja odbędzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA), przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach

 

Komitet naukowy:

prof. Ewa Jaskółowa

dr hab. Dariusz Kubok

Komitet organizacyjny:

dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek

mgr Kamil Wach

lic. Ewelina Zygan

[1]Giovanni Reale: Historia filozofii starożytnej. Tłum. E.I. Zieliński. Lublin 2005, Tom II, s. 89.

[2]Por. Uczta. 219a; Państwo. VII, 519b.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/345679402570416/?notif_t=plan_user_associated¬if_id=1510683385700819

Aktualizacja:  2018-01-15