Przedsiębiorstwo - kreatywność - cyfryzacja - różne oblicza biznesu XXI w.


MINIONA -

Budynek C SGH
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

- Organizacje XXI w. (strategie i struktury przedsiębiorstw, modele biznesu, styl przywództwa),

- Konsument przyszłości (badanie konsumpcji, nowe wzorce konsumpcji, ekosystem konsumpcji),

- Nowe oblicza przedsiębiorczości (sharing economy, freelancing, samozatrudnienie),

- Kreatywność w marketingu (rola klienta, tradycyjne vs. nowoczesne narzędzia, „manipulacja” czy kreatywność),

- Internacjonalizacja – tradycyjny czy wirtualny wymiar (przedsiębiorczość międzynarodowa, transgraniczne e-commerce, ekosystem Internetu a strategie wejścia na rynki międzynarodowe).

Więcej informacji na stronie internetowej konferenecji.


Źródło:  https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IRiK/konferencje/Strony/Przedsiebiorstwo_Kreatywnosc_Cyfryzacja.aspx

Aktualizacja:  2017-11-17