"Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu"


MINIONA -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Koło Naukowe "Alternatywa" oraz Zespół Badawczy "e-metodologia" mają zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą różnym podejściom badawczym i teoretycznym do subkultur oraz szeroko rozumianej kultury współczesnej. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 grudnia 2017 r. Prosimy aby zgłoszenia zawierały imię i nazwisko autora/autorów, temat i abstrakt, nazwę reprezentowanej uczelni oraz posiadany tytuł naukowy.

Szczegóły na stronie: https://www.facebook.com/events/1456555971127117/


Źródło:  https://www.facebook.com/KoloNaukoweAlternatywa/

Aktualizacja:  2017-11-22