Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Film zwierciadłem duszy rosyjskiej"


MINIONA -

Collegium Maius UO
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opolski Odział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie Opolskie Lamy

mają zaszczyt zaprosić

filmoznawców, kulturoznawców, filologów, historyków i przedstawicieli innych dziedzin nauki na

Interdyscyplinarną Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową

Film zwierciadłem duszy rosyjskiej

która odbędzie się 14 marca 2018 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego

Konferencja jest organizowana w związku z trzecią już repliką Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską pod nazwą „Sputnik nad Opolem” w dniach 14-18 marca 2018 roku.

Podczas obrad pragniemy bliżej przyjrzeć się dziełom filmowym i twórcom rosyjskiej kinematografii, określić jej specyfikę oraz aktualną sytuację, lepiej zrozumieć rosyjską kulturę i współczesną Rosję. Liczymy, że nasze dyskusje okażą się pomocne dla widzów „Sputnika nad Opolem” oraz pomogą w zrozumieniu i interpretacji wyświetlanych podczas festiwalu filmów.

Projekt jest interdyscyplinarny, wyrażamy więc nadzieję, że stanie się on okazją do spotkania znawców i pasjonatów różnych dziedzin, a także umożliwi konfrontację opinii i twórczą wymianę myśli.

Konferencja Film zwierciadłem duszy rosyjskiej ma na celu popularyzację wiedzy o kinie rosyjskim, jak również stworzenie forum do szerszej dyskusji, łączącej specyfikę i bogactwo kultury rosyjskiej oraz wyzwania, przed którymi stoi ona u progu XXI stulecia. Spodziewamy się, że nasze spotkanie uczyni słynną duszę rosyjską mniej tajemniczą i bardziej zrozumiałą.

Proponowane zagadnienia:

- Sputnik nad Polską – historia i idea festiwalu

- Filmowy obraz rzeczywistości rosyjskiej (człowiek wobec świata, realia społeczne, życie codzienne, wizja i stosunek do historii i kultury)

- Analiza dorobku współczesnych twórców sztuki filmowej w Rosji (m.in. Aleksandra Sokurowa, Nikity Michałkowa, Andrieja Zwiagincewa, Iwana Wyrypajewa, Andrieja Zajcewa, Aleksandra Veledinskiego)

- Prądy we współczesnym kinie rosyjskim

- Percepcja kina rosyjskiego w świecie

- Kino rosyjskie a inne dziedziny kultury

- Świat rosyjskich seriali

Na referaty (max. 7 stron znormalizowanego maszynopisu - czcionka Time New Roman; interlinia 1,5; marginesy 2,5 z każdej strony) czekamy do 31 stycznia 2018 roku. Przesłane do nas zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora, adres e-mail, numer telefonu, reprezentowaną instytucję (uczelnię, instytut, katedrę, koło naukowe, organizację), kierunek i rok studiów oraz tytuł referatu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru poszczególnych wystąpień na podstawie przesłanych referatow. Informację o włączeniu wystąpienia do programu konferencji lub jego odrzuceniu uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną.

Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 15 minut. Zachęcamy do wzbogacenia prelekcji prezentacjami multimedialnymi i krótkimi fragmentami filmów.

Prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres e–mail: knkr.uo@gmail.com z dopiskiem: KONFERENCJA.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/document/d/1K5G_j_4pjgKXINkK693_Eh7nB3DfKbvWd0-9XQ1c8XQ/edit?usp=sharing


Źródło:  https://www.facebook.com/KNKRUO/?hc_ref=ART1-TFxbr8SgjafA5c0pWTL0qA02NOAde5ioUUWSuom1pWGZI9w_7E89cddCFyo8U4

Aktualizacja:  2018-02-01