IV Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku"


MINIONA -

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Sympozjum ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego (studentów, doktorantów, doktorów) z europejskich ośrodków naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu.

 

Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców zostało objęte patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

 

PUBLIKACJA

Teksty, które spełnią wymogi formalne oraz otrzymają dwie pozytywne recenzje zostaną opublikowane w jednym z wymienionych czasopism:

-Journal of Positive Management (teksty wyłącznie w j. angielskim) – 10 pkt wg MNiSW

-Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie
(teksty w j. polskim lub j. angielskim) – 5 pkt wg MNiSW

-Copernican Management Journal (teksty wyłącznie w j. angielskim) – 5 pkt wg MNiSW

-monografii wydanej przez Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania w Krakowie (teksty w j. polskim) –  4 pkt wg MNiSW

Decyzja o zakwalifikowaniu przygotowanego artykułu do jednego z ww. czasopism będzie podejmowana przez Radę Naukową Sympozjum.

Artykuły (w języku polskim lub angielskim) powinny być zredagowane zgodnie z wymogami edytorskimi dostępnymi na Akademickiej Platformie Czasopism – AUNC – Zarządzanie http://apcz.pl/czasopisma//index.php/AUNC_ZARZ/about/submissions#authorGuidelines

WARIANTY UDZIAŁU W SYMPOZJUM:

A. udział + wystąpienie + publikacja 300zł

B. udział + publikacja (bez wystąpienia) 300zł

C. udział + wystąpienie (bez publikacji) 150zł

D. wyłącznie udział (bez wystąpienia i publikacji) 150zł

E. wyłącznie publikacja (bez udziału i wystąpienia) 250zł

 

KALENDARIUM

15.02.2018 – termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego

Formularz do pobrania (https://goo.gl/forms/8WALCDBxAJ1BB5O93)

01.03.2018 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej
(dane do przelewu zostaną przesłane po otrzymaniu zgłoszenia)

01.03.2018 – termin nadsyłania artykułu
Przygotowane artykuły prosimy przesłać na adres ksmn2018@wp.pl

23-24.04.2018 – IV Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum wyróżnionym przez Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich w kategorii wydarzenie naukowe!


Źródło:  http://kzp.umk.pl

Aktualizacja:  2017-11-24