Advances in Applied Biomechanics i Majówka Młodych Biomechaników


MINIONA -

Hotel „Stok” w Wiśle
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Głównymi organizatorami tego wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice wraz z Polskim Towarzystwem Biomechaniki. Konferencja organizowana jest pod patronatem naukowym: Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, Katedry i Oddziału Klinicznego Ortopedii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedry Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 

Misją Konferencji jest niezmiennie: integracja środowiska młodych naukowców, profesorów oraz przedstawicieli przemysłu i medycyny wokół aktualnych problemów ogólnie pojętej biomechaniki, biomechatroniki, inżynierii biomedycznej i dentystycznej, tkankowej, biomateriałów oraz rehabilitacji, prezentacja najnowszych osiągnięć i rozwiązań w dziedzinie inżynierii biomedycznej, wymiana doświadczeń, inspiracja oraz nawiązanie owocnej współpracy.

Konferencja z roku na rok jest coraz bardziej popularna, w ubiegłorocznej Konferencji wzięło udział ponad 270 osób. Uczestnicy reprezentowali wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz szpitali: Michigan School of Dentistry (USA), London University (UK), University Hospital Giessen-Marburg (Niemcy), University of Granada (Hiszpania), University of Bern (Szwajcaria), Université Catholique de Louvain (Belgia), Politechniki: Warszawska, Wrocławska Krakowska, Białostocka, Gdańska, Opolska, UTP Bydgoszcz, Akademie Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Białej Podlaskiej, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, ATH w Bielsku-Białej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary nr 5 w Sosnowcu, Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Fundacja POLITRAUMA i inne.

Podczas naszej jubileuszowej, piętnastej konferencji, zorganizowane zostaną dwie Specjalne Sesje Naukowe z udziałem zagranicznych gości: "Biomechaniczne aspekty bezpieczeństwa żołnierzy na misjach" oraz "Nowoczesne metody leczenia operacyjnego i rehabilitacji chorych z wadami twarzy i czaszki". 


Źródło:  http://www.biomechanik.pl/mmb

Aktualizacja:  2017-12-04 11:37:04