XLVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Olsztyn 2018 "KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”


MINIONA -

XLVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Olsztyn 2018 "KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców do wzięcia udziału w XLVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych – „KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Olsztynie. Jest ono skierowane do studentów i doktorantów reprezentujących uczelnie wyższe z całej Europy.

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny. Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich prac naukowych w postaci prezentacji ustnych i posterów w 16 sekcjach tematycznych (kształtowania i ochrony środowiska, nauk biologicznych, nauk ekonomicznych, nauk geograficznych, nauk humanistycznych, nauk technicznych oraz matematycznych i informatycznych, nauk medycznych, nauk o żywności, nauk pedagogicznych, nauk politycznych, nauk prawnych, nauk społecznych, nauk weterynaryjnych, nauk zootechnicznych, nauk teologicznych, doktorantów).

W ramach Seminarium przewidujemy publikację artykułów naukowych, które otrzymają pozytywne recenzje. W związku z tym wydarzeniem, uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszego zaproszenia zainteresowanym odbiorcom, szczególnie studentom i doktorantom, opiekunom kół naukowych, opiekunom i promotorom doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych są dostępne na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/mskn/

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: mskn2018@gmail.com

Z wyrazami szacunku, Komitet Organizacyjny MSKN 2018:

- Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych

- Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”


Źródło:  http://uwm.edu.pl/mskn

Aktualizacja:  2018-01-22