2nd Workshop on Porous Media


MINIONA -

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Oddziałem Olsztyńskim Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej organizuje 2nd Workshop on Porous Media. Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojęte działania w obszarze ośrodków porowatych: badania struktury, badania właściwości, badania materiałowe, przepływy płynów, wymianę masy i ciepła, transport i składowanie materiałów sypkich, w tym biologicznych i chemicznych, złoża fluidalne, mechanikę gruntów itp. Konferencja odbędzie się w Olsztynie.

Głównym celem konferencji jest integracja polskiego środowiska naukowego, a w szczególności: wzajemne poznawanie tematyki prowadzonych badań, stosowanych technik i narzędzi, potencjału laboratoryjnego, wymiana wiedzy, przekazywanie umiejętności, a w dalszej perspektywie poszukiwanie wspólnych – w tym interdyscyplinarnych – tematów badawczych, przygotowywanie publikacji oraz wniosków o finansowanie badań.

W ramach konferencji przewiduje się kilka rodzajów działań: wykłady, prezentacje referatowe, prezentacje posterowe oraz panel warsztatowy. Proponujemy, aby językiem spotkania był język polski, za wyjątkiem streszczeń, które to należy przygotować w języku angielskim wg wskazanego wzoru.


Źródło:  http://www.uwm.edu.pl/wpm/

Aktualizacja:  2017-12-07