EDP 2018: Edukacja dla przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych


MINIONA -

Akademia Ignatianum w Krakowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

TEMATYKA KONFERENCJI

- edukacja wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych,

- coaching i tutoring jako przedsiębiorcze metody nauczania

- e-edukacja a kształcenie postaw przedsiębiorczych studentów,

- promocja postaw przedsiębiorczych poprzez e-learning, m-learning, blended-learning.

- masowe otwarte kursy online MOOCs a kształcenie przedsiębiorcze

- mentalność przedsiębiorcza i rola edukacji w rozwijaniu intencji przedsiębiorczych jednostek

- wpływ edukacji na przedsiębiorczość społeczeństwa

- dobre praktyki w zakresie edukacji dla przedsiębiorczości akademickiej,

- przedsiębiorcza pedagogika i przedsiębiorcze metody nauczania,

- przedsiębiorczy nauczyciel, jego kompetencje i warsztat metodyczny,

- edukacja dla przedsiębiorczości a edukacja ekonomiczna i biznesowa,

- przedsiębiorczy uniwersytet inspirujący studentów do kreatywnego myślenia

- przedsiębiorczy uniwersytet przeciwstawiający się komercji, ale komercjalizujący swoje badania

- internacjonalizacja edukacji i badań naukowych

- europeizacja polskich i europejskich uniwersytetów

- przedsiębiorczy uniwersytet wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych

- rola uniwersytetu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych,


Źródło:  http://www.edp.uek.krakow.pl

Aktualizacja:  2017-12-09 15:38:39