II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy


MINIONA -

Lublin

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim kompleksowa, naukowa dyskusja dotycząca problemu terroryzmu na wielu płaszczyznach. Refleksją objęte zostaną nie tylko współczesne formy terroryzmu, ale także jego aspekty historyczne oraz perspektywy na przyszłość. Jesteśmy zainteresowani zarówno teoretycznymi rozważaniami o samym zjawisku terroryzmu, jak i prezentacją praktycznych rozwiązań prewencyjnych, bądź mających na celu niwelowanie skutków ataków.

Zjawisko terroryzmu obejmuje większość dziedzin nauki. Związane jest to z jego wszechobecnym oddziaływaniem dotykającym wszystkich obywateli, a także wykorzystaniem narzędzi z zakresu psychologii, polityki, socjologii, biologii, chemii i technologii informacyjnej.

Charakterystyka terroryzmu jest bardzo złożona, co skłania do stworzenia interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy, dzięki czemu możliwe będzie wielowymiarowe omówienie zagadnienia terroryzmu w przeszłości, obecnie i możliwości jego dalszego rozwoju.

Rejestracja trwa do: II tura – 12 stycznia 2018 r., III tura – 1 lutego 2018 r.

Przedłużona rejestracja trwa do 8 lutego 2018 r.

Więcej informacji na stronach:

http://www.konferencja-terroryzm.pl

https://www.facebook.com/konferencja.terroryzm


Źródło:  http://www.konferencja-terroryzm.pl

Aktualizacja:  2018-02-02