X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”


MINIONA -

Lublin

Konferencja TYGIEL to wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, którego nadrzędnymi
celami są rzetelna, akademicka dyskusja, prezentacja nowatorskich wyników i technik
a także integracja środowiska naukowego.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Wierzymy, że X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

  • obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • obszar nauk przyrodniczych;
  • obszar nauk ścisłych;
  • obszar nauk technicznych;
  • obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • obszar nauk humanistycznych;
  • obszar nauk społecznych;
  • obszar sztuki.

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://www.konferencja-tygiel.pl/rejestracja. II tura rejestracji trwa do 20 stycznia 2018 r., II tura do 14 lutego 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

http://www.konferencja-tygiel.pl
https://www.facebook.com/TYGIEL.Lublin

PRZEDŁUŻONA REJESTRACJA TRWA DO 20 LUTEGO


Źródło:  http://www.konferencja-tygiel.pl/

Aktualizacja:  2018-02-15