Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo i bezpieczeństwo - prawne aspekty turystyki oraz bezpieczeństwa w turystyce"


MINIONA -

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koła Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zapraszają na interdyscyplinarną konferencję, gdzie w jednym wydarzeniu zostaną połączone kwestie prawa, bezpieczeństwa i turystyki. Organizowana konferencja ma na celu propagowanie bezpiecznego i świadomego podróżowania, edukację w zakresie rozwiązywania prawnych problemów na gruncie szeroko pojętej turystyki oraz prezentację aktualnego stanu prawnego. Wydarzenie ma pozwolić poznać, jakie zagrożenia występują podczas uprawiania turystyki w Polsce i za granicą (turystyka a terroryzm). Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jakiej odpowiedzialności prawnej podlegają biura podróży i organizatorzy turystyki - poruszone zostaną aspekty prawne nieudanych wakacji oraz kwestia ubezpieczeń turystycznych.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia konferencji mogą ulec zmianie. 

Szczegóły dotyczące opłat konferencyjnych:

*0 zł - bierny udział jest darmowy!

*200 zł - udział w konferencji (wystąpienie) i publikacja (z zastrzeżeniem: „istnieje możliwość publikacji tekstu”), przerwy kawowe, materiały konferencyjne,  udział w wycieczce po Poznaniu.

*Organizator zastrzega możliwość zmiany opłat do 01.02.2018 r.

Termin nadsyłania abstraktów: do 31 stycznia 2018r.

Termin nadsyłania monografii: do 18 lutego 2018r.

*Organizator zastrzega możliwość publikacji tylko wybranych prac.

Więcej informacji znajdziesz na stronie facebook Prawniczego Koła Studentów "Sapere Aude" Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

WSZYSTKIE ZAPYTANIA ZWIĄZANE Z KONFERENCJĄ PROSIMY KIEROWAĆ NA PODANY NIŻEJ ADRES E-MAIL LUB STRONĘ INTERNETOWĄ.

Adres e-mail: pbt@wsb.poznan.pl

Strona internetowa: https://www.facebook.com/wsb.sapere.aude/


Źródło:  https://www.facebook.com/wsb.sapere.aude/

Aktualizacja:  2017-12-18