Ogólnopolska Konferencja dla Stacji Demontażu Pojazdów oraz Branży Recyklingu „Fachowcy – Fachowcom”


MINIONA -

Hotel Magellan
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ogólnopolska Konferencja dla Stacji Demontażu Pojazdów oraz Branży Recyklingu „Fachowcy–Fachowcomkierowana jest do przedstawicieli i przedsiębiorców Stacji Demontażu Pojazdów, przedstawicieli świata nauki oraz urzędników, których zakres działań i kompetencji wiąże się z zagadnieniami recyklingu oraz ochrony środowiska.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji jest nawiązanie oraz poszerzenie współpracy między przedstawicielami świata nauki, instytucji oraz przedsiębiorcami, przy udziale najwyższej klasy specjalistów ze sfery nauki i praktyki.

Poruszane na Konferencji problemy i tematyka będą okazją do wymiany doświadczeń wszystkich środowisk uczestniczących w Konferencji oraz przyczynią się do dalszej edukacji ekologicznej branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również przyczynią się do promocji zagadnień ochrony środowiska.


Źródło:  http://WWW.EKOAUTO.ORG

Aktualizacja:  2017-12-18