VII Krajowe Sympozjum Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne


MINIONA -

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W dniach 2-4 lipca 2018 roku odbędzie się w Łodzi VII Krajowe Sympozjum „Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne”.
Organizatorem sympozjum jest Instytut Podstaw Chemii Żywności Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

Zapraszamy do udziału w Sympozjum.

Odbywające się od 1996 roku sympozja dotyczące związków zapachowych są jedynym na skalę krajową forum spotkań przedstawicieli środowisk naukowych oraz przemysłu zainteresowanych tematyką, która obejmuje: izolowanie, syntezę, analizę składu, określanie struktury, właściwości biologiczne oraz zastosowanie naturalnych i syntetycznych związków zapachowych, aromatów spożywczych oraz surowców i produktów kosmetycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca sympozjum i warunków uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej sympozjum: http://nspzk.p.lodz.pl


Źródło:  http://nspzk.p.lodz.pl/

Aktualizacja:  2017-12-20 09:21:01