1 Międzynarodowe Akademickie Biennale Akcesoriów Ubioru (1 MABAU)


MINIONA -

Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 


pod patronatem honorowym 

JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego prof. dr hab. Zbigniewa Łukasika 
Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego mgr Adama Zielezińskiego 


zapraszają na: 

1 Międzynarodowe Akademickie Biennale Akcesoriów Ubioru (1 MABAU) 
1st International Academic Biennial Accessories of Clothing 
pt. ,,Nie tylko buty… pomiędzy tradycją a przyszłością’’ 
titled ,, Not only shoes… between tradition and future’’ 


wraz z towarzyszącą wystawą obuwia historycznego 
pt. ,,Każdy krok zostawia ślad’’ ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku / 

together with the accompanying exhibition titled ,,Every steps leave a trace’’- historic exhibition of 
footwear from the collection of Archeological Museum in Gdańsk / 

oraz prezentacją akcesoriów ubioru i obuwia współczesnego / and presentation of clothing accessories 
and contemporary footwear 

Miejsce i czas Konferencji 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 
ul. Rynek 11, 26-600 Radom 
data: 13 marca 2018 r. 


Program i dodatkowe informacje:

 1. Celem Konferencji jest realizacja projektu badawczego tematycznie powiązanego z kilku elementowym obszarem w obrębie akcesoriów ubioru. Część teoretyczna dotyczyć będzie aspektów: 
 • historyczno – archeologicznego poprzez: podkreślenie znaczenia historycznego obuwia wraz z jego symboliką i funkcjami, 
 • naukowo – dydaktycznego poprzez: prezentację i konfrontację postaw nauczycieli z różnych ośrodków akademickich zajmujących się wzornictwem ubioru i tkanin; wystąpienia winny skupić się wokół hasła dekoracyjności i znaczenia detalu w ubiorze oraz funkcji akcesoriów ubioru w aspekcie przeszłości i przyszłości; można uwzględnić również lokalne czy narodowe inspiracje, 
 • projektowo – realizacyjnego poprzez: wykorzystanie nowoczesnych technologii i materiałów stosowanych aktualnie w przemyśle obuwniczym krajowym, 
 1.  Założeniem Konferencji będzie także wystawa dorobku dydaktycznego akademickich ośrodków w postaci zarówno prac studyjnych, jak również dyplomowych jako kreacji innowacyjnych i artystycznych w obszarze akcesoriów ubioru. Do udziału w prezentacji pragniemy zaprosić studentów i absolwentów uczelni (do dwóch lat od ukończenia studiów), którzy posiadają dorobek w w/w zakresie. Intencją organizatora jest możliwość prezentacji i konfrontacja dokonań  studentów i absolwentów z różnych ośrodków akademickich , także pomoc w umożliwieniu realizacji wyróżnionych projektów w profesjonalnym biurze konstrukcyjnym znanej w Polsce marki obuwniczej. Prezentacji realizacji prac studentów i absolwentów będzie równolegle towarzyszyć wystawa kolekcji obuwia radomskiej firmy – sponsora konferencji.
   
 2.  Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych: muzealników, pracowników akademickich, artystów, teoretyków sztuki, krytyków artystycznych, doktorantów kierunków artystycznych i humanistycznych, studentów i absolwentów oraz osób związanych z sektorem mody.
   
 3. Językami Konferencji będą: język polski i język angielski
   
 4. Kierownictwo nad Konferencją sprawuje Zespół Programowo – Organizacyjny:

  z ramienia Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego: 

  Autor i koordynator projektu, Kierownik Katedry Wzornictwa 
  dr hab. Hanna Wojdała – Markowska, prof. nadzw. UTH, wojdala.markowska@uthrad.pl 

  Kierownik Pracowni Projektowania Obuwia 
  prof. Irmina Aksamitowska - Szadkowska 

  Dziekan Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 
  dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. nadzw. UTH 

  Dziekan Wydziału Sztuki 
  prof. Andrzej Markiewicz 

  z ramienia Muzeum im. Jacka Malczewskiego: 

  Kierownik Działu Naukowo – Oświatowego 
  mgr Ilona Pulnar – Ferdiani 

  Kierownik Działu Archeologii 
  mgr Małgorzata Cieślak – Kopyt 

 5.  Konferencja składa się z części naukowej wypełnionej wystąpieniami – wykładami w ramach sesji panelowych (20 min. dla każdego uczestnika) oraz części artystycznej obejmującej wystawy: obuwia historycznego pt. ,,Każdy krok zostawia ślad’’ oraz obuwia współczesnego i innych akcesoriów ubioru - zarówno studenckich prac studyjnych i dyplomowych, jak również kolekcji z profesjonalnej firmy obuwniczej.
   
 6. Konferencja odbędzie się w dniu 13 marca 2018 roku (wtorek) w Gmachu Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, ul. Rynek 11
   
 7. Udział w Konferencji jest płatny. Opłata wynosi 250 zł z przeznaczeniem na publikację dokumentującą materiały pokonferencyjne. Udział realizacji studenckich i dyplomowych w wystawie jest bezpłatny.
   
 8. Nr konta bankowego zostanie podany w osobnym komunikacie.
   
 9. Dojazd na Konferencję, nocleg w pokojach gościnnych Domu Studenta lub hotelach pokrywają uczestnicy.
   
 10. Zgłoszenia do udziału na podstawie załączonych kart prosimy przesyłać do 18 lutego 2018 roku
   
 11. Dostarczenie prac studenckich w terminie od 19 do 26 lutego 2018 na adres: Muzeum im. Jacka Malczewskiego, ul. Rynek 11, 26-600 Radom z dopiskiem 1 MABAU
   
 12. Szczegółowy plan Konferencji zostanie podany po uzyskaniu zgłoszeń.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI - POBIERZ
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WYSTAWIE - POBIERZ

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproszenia do projektu gości specjalnych, artystów, naukowców, muzealników, krytyków sztuki z kraju i zagranicy. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym innowacyjnym przedsięwzięciu, które ma na celu konfrontację postaw w obszarze projektowania i realizacji akcesoriów ubioru w mieście i uczelni z bogatymi tradycjami w tym zakresie. W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego: 
wojdala.markowska@uthrad.pl lub telefonicznego +48 508 033 127. 

W imieniu własnym oraz Zespołu Programowo – Organizacyjnego UTH w Radomiu 
Łączę wyrazy głębokiego szacunku,dr hab. Hanna Wojdała – Markowska, prof. nadzw. UTH


Źródło:  http://uniwersytetradom.pl/art/display_article.php?id=7837

Aktualizacja:  2017-12-20 19:14:06