V Ogólnopolska Konferencja „Przyroda-Las-Technologia”


MINIONA -

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pt.: „Przyroda-Las-Technologia” w dniach 01-02 marca 2018 roku na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką problematykę nauk przyrodniczych, leśnych i związanych z technologią stosowaną w naukach przyrodniczo – leśnych.
Konferencja jest skierowana do studentów, młodych naukowców – doktorantów oraz doktorów.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny Konferencji


Źródło:  http:// przyrodalastechnologia.wordpress.com

Aktualizacja:  2017-12-22