Zapomniane, nieuśmierzone... Konferencja poświęcona twórczości Włodzimierza Odojewskiego


MINIONA -

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz poznański oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają do udziału w drugim spotkaniu badaczy twórczej biografii Włodzimierza Odojewskiego. Sympozjum „Zabezpieczanie śladów”, które odbyło się na Wydziale w marcu bieżącego roku i zgromadziło grono osób pamiętających Pisarza i jego dzieło, było okazją do zaprezentowania spuścizny autora Oksany, tworzącej pokaźny zasób Archiwum Włodzimierza Odojewskiego. Archiwum, pieczołowicie zgromadzone przez Pisarza i przekazane Wydziałowi Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w 2008 roku, a stopniowo uzupełniane przez osoby z Pisarzem związane, jest dokumentacją ogromnego i zróżnicowanego dorobku literackiego. Stanowi inspirację do nieustającej refleksji, obiecując nadto nowe „odkrycia” Odojewskiego na polu badań źródłowych i edytorskich.

Kolejną konferencję nazwaliśmy „Zapomniane, nieuśmierzone…”, korzystając – podobnie jak w przypadku poprzednich obrad – z tytułu tomu opowiadań Odojewskiego opublikowanego po raz pierwszy w roku 1987.  Formułę tę pragniemy traktować jako hasło wywoławcze, zapraszające do refleksji związanej z kategoriami pamięci (indywidualnej, zbiorowej, kulturowej) i zapomnienia, a także przebaczenia i jego braku, wreszcie traumy – czyli kwestiami kluczowymi w całej twórczości autora Zasypie wszystko, zawieje….

Doceniając dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie badań nad Odojewskim, a także uznając konieczność jego kontynuacji, zapraszamy Państwa do przygotowania wystąpienia z wybranego obszaru twórczej aktywności Pisarza: prozy, dramaturgii, dorobku radiowego i krytyki literackiej. Konferencję planujemy na 10-11 kwietnia 2018 roku. Pragniemy też powiadomić, że obradom będzie towarzyszyć otwarcie w Bibliotece Raczyńskich (pod koniec pierwszego dnia obrad) wystawy poświęconej Włodzimierzowi Odojewskiemu.  

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Miejscem obrad będzie Salon Adama Mickiewicza w budynku Collegium Maius przy  ul. Fredry 10. Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (do 1500 znaków ze spacjami), afiliacją i krótkim biogramem prosimy przesłać do 26 stycznia 2018 roku na adres: ndagmara@amu.edu.pl. Przewidujemy także niewielką opłatę konferencyjną w wysokości 100,00 zł. Uczestnikom zapewniamy nocleg oraz obiad w pierwszym i drugim dniu konferencji. Prosimy o przygotowanie wystąpień nieprzekraczających 20 minut. Planowana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów.

 


Aktualizacja:  2018-01-16