IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pt. "Coaching jako Narzędzie Systemowej Zmiany"


MINIONA -

Akademia Leona Koźmińskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

We współczesnym świecie wszystko zmienia się coraz szybciej,  jednocześnie każdy z nas jest częścią większego systemu: rodziny, firmy, organizacji, społeczności. Nieustannie mierzymy się z ciągle zmieniającymi się wymaganiami otoczenia oraz osób, od których bezpośrednio zależymy i osób zależnych od nas. Szybkie tempo zmian i wysokie wymagania powodują stres oraz niepewność przyszłości.

Aby lepiej dostrzec złożoność systemów oraz zrozumieć skomplikowane procesy, które w nich zachodzą, warto skorzystać z systemowego podejścia w coachingu. To właśnie ono umożliwia pogłębioną analizę i przeprowadzanie kompleksowych zmian. Dzięki niemu możliwie jest znalezienie rozwiązań uwzględniających wszystkie czynniki mające wpływ na daną sytuację.
Na konferencji przedstawiona zostanie szeroka gama systemowych podejść w coachingu oraz ich zastosowań w dzisiejszym skomplikowanym i szybko zmieniającym się świecie.

IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu odbędzie się pod hasłem: "COACHING JAKO NARZĘDZIE SYSTEMOWEJ ZMIANY"

Obszary tematyczne to:

-Turkusowe organizacje i samoorganizujące się zespoły a coaching

-Coaching grupowy oraz coaching zespołowy i ich rola w systemowych zmianach w organizacji

-Leadership i zarządzanie w świecie VUCA a coaching

-Nowe trendy w systemowym podejściu w coachingu - jak zmienia się coaching w zmieniającym się świecie

-Motywacja i motywowanie w procesie systemowej zmiany w organizacji

-Od ja do ekosystemu - U.LAB

-Coaching jako narzędzie wspierania innowacyjności

-Jednostka jako system, metody pracy z systemami klienta

Konferencję  współtworzyć będą wybitni międzynarodowi eksperci – w roli keynote speaker’ów wystąpią między innymi Prof. Jonathan Passmore oraz Prof. Peter Hawkins z Henley Business School (University of Reading).

Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego wydarzenia i rejestracji poprzez stronę Konferencji: http://www.kozminski.edu.pl/ixkonferencjacoachingu. Termin zgłaszania abstraktów prelekcji i/lub warsztatów oraz abstraktów artykułów do publikacji konferencyjnej upływa 20 stycznia 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy coachów, trenerów i mentorów, ekspertów HR, HR-biznes partnerów i managerów oraz wszystkie osoby zainteresowane coachingiem oraz rozwojem osobistym. Podczas konferencji, jak co roku, będzie można spotkać inspirujących mówców - wyjątkowych ludzi, autorów książek, twórców coachingowych modeli i narzędzi, mentorów i superwizorów oraz coachów-praktyków zajmujących się systemowymi podejściami w coachingu i zarządzaniu.

Podczas konferencji odbędą się sesje plenarne i warsztaty z wybitnymi gośćmi zagranicznymi oraz wiele warsztatów i wystąpień prowadzonych przez polskich i międzynarodowych ekspertów: coachów, mentorów i superwizorów.


Źródło:  http://www.kozminski.edu.pl/ixkonferencjacoachingu/

Aktualizacja:  2017-12-27