Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawne aspekty wierności"


MINIONA -

Centrum Konferencyjne UWM Olsztyn, ul. B. Dybowskiego 11
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides” oraz Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych, we współpracy z Katedrą Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM, serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne aspekty wierności", która odbędzie się 22 stycznia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie.


Tematykę można potraktować wielopłaszczyznowo. Wierność i lojalność są bardzo ważnym elementem w budowaniu relacji międzyludzkich. Naruszenie tych wartości powoduje skutki w obrębie różnych gałęzi prawa. Celem konferencji jest analiza norm prawnych statuujących obowiązek wierności, lojalności, etycznego zachowania (np. wierność małżeńska, lojalność wobec pracodawcy, etyka urzędnicza, tajemnica służbowa, lojalność konsumencka). Zorganizowanie tego rodzaju konferencji będzie podkreśleniem, jak silny wpływ na życie człowieka ma druga osoba, jej zachowanie.  


Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia 8 stycznia 2018 r. na adres: wiernosc.konferencja@gmail.com Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do 10 stycznia 2018 r.


Koszt uczestnictwa czynnego wynosi 50 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz przerwę kawową. Pełne teksty artykułów należy przesłać na wskazany wyżej adres do dnia 30.04.2018 r. Przewidujemy wydanie e-publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji. Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii online.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.


Aktualizacja:  2017-12-28