„Wędrówką jedną życie jest człowieka” – podróż w perspektywie biograficznej


MINIONA -

Campus Majdanek, sala M -19
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja „Biografie Codzienności” zapraszają do udziału w V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI dla studentów i doktorantów z cyklu: „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”, która odbędzie się 22 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w Lublinie (ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

Temat przewodni konferencji:

„Wędrówką jedną życie jest człowieka”

– podróż w perspektywie biograficznej

Konferencja skierowana jest do: pedagogów, historyków, literaturoznawców, psychologów, socjologów, teologów, filozofów, etnologów oraz wszystkich pasjonatów biografii.

Osoby chętne proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń i abstraktów wystąpień
do 16 stycznia 2018 r. na adres e-mailowy: kbpkul@gmail.com

Zapraszamy do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji dla studentów i doktorantów z cyklu „Biografie Codzienności” poświęconej z jednej strony znaczeniu podróży i podróżowania w życiu człowieka, z drugiej zaś spojrzeniu na życie jako swoistą wędrówkę przez świat. Pragniemy pochylić się nad powyższą problematyką, ukazując sens wędrówki oraz rolę podróżowania w egzystencji człowieka. Jesteśmy przekonani, iż refleksja nad istotą podróży – jej formą i celem – przyczyni się do ukazania biografii, które nie zostały dotychczas opublikowane, opracowane naukowo lub nie są powszechnie znane.

Obszary tematyczne konferencji:

v  Podróż misją i powołaniem.

v  Podróż oczyma dziecka – dziecięce wędrówki po świecie dorosłych.

v  Życie jako podróż/wędrówka.

v  Sens powrotu w (auto)biografii.

v  Podróż inspiracją do rozwoju i zdobywania wiedzy.

v  Przyczyny i skutki podróży w biografii (ucieczka od problemów, deportacja, wysiedlenie, itp.).

v  Obraz tułacza, człowieka mobilnego szukającego swojego miejsca w świecie.

v  Podróż uzewnętrznieniem człowieka.

v  W poszukiwaniu tożsamości – podróże sentymentalne, historyczne, geograficzne, edukacyjne.

v  Turystyka biograficzna.

v  Biografia a szlak turystyczny.

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

W przypadku niespełniania wyżej wspomnianych wymogów, organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezakwalifikowania referatu.

Istnieje możliwość opublikowania tekstu pokonferencyjnego w czasopiśmie naukowym „Biografistyka Pedagogiczna” wydawanym przez Katedrę Biografistyki Pedagogicznej

IP KUL. Więcej informacji o wymogach redakcyjnych znajdą Państwo na stronie: http://biografistykapedagogiczna.pl/index.php/pl/

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:

http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html (do pobrania Karta Zgłoszeniowa)

https://www.facebook.com/katedrabiografistyki.pedagogicznej


Źródło:  http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html

Aktualizacja:  2017-12-28 19:49:47