Rejestry kultury


MINIONA -

Kraków

Kultura stanowi rezonator aktualnych problemów społecznych, ekonomicznych czy politycznych i już choćby z tego powodu zasługuje na badawczą introspekcję. Obszar jej oddziaływania wraz z rozwojem technologii staje się coraz potężniejszy, stąd niemożliwe jest negowanie ważności jej istnienia oraz wartości czy relewantności badań, które jej dotyczą. Rozwój, ewoluowanie, przenikanie się i zróżnicowanie zjawisk powstających w obrębie kultury jest niezwykle wielopoziomowym problemem, co sprawia, że nie tylko potrzeba właściwych narzędzi do analitycznego jej opisu, lecz także świadomości, że każde zjawisko kultury, także tej powszechnie uważanej za popularną i niesłusznie stygmatyzowanej jako opozycja do „kultury wysokiej” jest naukowo uzasadnione i potrzebne. Współcześnie powstaje więc coraz pilniejsza potrzeba przyjrzenia się rejestrom i obiegom kultury - z perspektywy zarówno różnorodnych dziedzin humanistyki (literaturoznawstwa, medioznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, socjologii czy antropologii), jak i szeroko pojętej krytyki kulturowej, ekonomii i polityki. Organizatorzy konferencji Rejestry kultury szczególnie, choć niewyłącznie, zachęcać będą do podjęcia refleksji nad:

 • kategorią głównego nurtu (mainstreamu) w różnych mediach, szczególnie jej politycznych i ekonomicznych uwarunkowań;

 • kulturami krytyki i krytyką kulturową;

 • kulturą niezależną i awangardami kulturowymi

 • głównymi nurtami kultury w literaturze, filmie, serialach, grach, komiksach, muzyce;

 • popkulturą i jej realizacjami w literaturze, filmie, serialach, grach, komiksach, muzyce;

 • kulturą masową w dobie postindustrialnej;

 • trendom i modom w  obrębie literatury, filmów, seriali, komiksów, gier wideo i kreowaniu zapotrzebowania odbiorczego;

 • rozwojowi krytyki i publicystyki (nie tylko literackiej) i jej wpływu na procedury wydawnicze, kanały dystrybucyjne, subsydia, nagrody i czasopisma;

 • cenzury jako narzędzia kontroli kulturowej i politycznej;

 • obiegami kultury i ich wzajemnym wpływem na siebie, przenikaniem czy krytyką;

 • problematyką “wysokiego”, “niskiego” i “masowego” obiegu kultury;

 • kontrkulturą i kulturą offową;

 • obowiązującymi paradygmatami kulturowymi, w tym także próbami ich dekonstrukcji;

 • nurtami kulturowymi w filozofii i antropologii (np. kulturowa teoria literatury, teoria krytyczna i marksizm kulturowy szkoły frankfurckiej itp.)

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) nad reprezentacjami różnych zjawisk kulturowych z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.


Źródło:  http://rejestrykultury.wordpress.com

Aktualizacja:  2018-01-01 22:12:32