„TRANSFORMACJA BEZPIECZEŃSWA MIĘDZYNARODOWEGO: UWARUNKOWANIA, ZAGROŻENIA I WYZWANIA”


MINIONA -

Ukraina, Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”, która odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. we Lwowie.

      Konferencja zorganizowana zostanie na Wydziale Studiów Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, w ramach konsorcjum z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz przy współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie i Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych.

 

Proponowana problematyka konferencji: 

-        Sytuacja geopolityczna i uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego,

-        Mechanizmy i formy wielostronnej współpracy międzynarodowej w warunkach transformacji współczesnego systemu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego,

-        Instytucje i organizacje międzynarodowe w walce z zagrożeniami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego;

-        Nowe rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i międzynarodowa skuteczność w ich zwalczaniu,

-        Prawnomiędzynarodowe aspekty bezpieczeństwa i walki z zagrożeniami międzynarodowymi,

-        Teoretyczne aspekty transformacji stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa,

-        Uwarunkowania geopolityczne i zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Zgłoszenia udziału w konferencji:

Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXOtyY8Lx_2jnlcU95CihwGv9ME8-yDKridW0OH8ehNn9e3Q/viewform

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 lutego 2018 r.

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie zgłoszenia, prosimy o kontakt z koordynatorem konferencji dr. Piotrem Bajorem pod adresem: piotr.bajor@uj.edu.pl

 

Miejsce obrad:

Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

Wydział Stosunków Międzynarodowych, ul. Uniwersytecka 1

(Sala lustrzana w budynku głównym)

 

Języki robocze konferencji:

-        ukraiński,

-        polski,

-        angielski.

 

 

Materiały konferencyjne:

 

Artykuły pokonferencyjne, które otrzymają pozytywną recenzję wydawniczą, opublikowane zostaną w czasopiśmie Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, seria „Stosunki Międzynarodowe” (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel)

Organizatorzy przewidują również wydanie broszury konferencyjnej, zawierającej streszczenia wystąpień, które zostaną wydrukowane przed rozpoczęciem konferencji.


Źródło:  http://www.konferencje.inp.uj.edu.pl

Aktualizacja:  2018-01-08