Rozum i rozumność w kulturze europejskiej


MINIONA -

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia UŁ serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Rozum i rozumność w kulturze europejskiej, która odbędzie się 16 marca 2018 roku w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Zakres tematyczny konferencji:

 

  • Rozum jako narzędzie poznania i oceny rzeczywistości (stojący w opozycji do uczuć i zmysłów czy z nimi współdziałający?).

  • Racjonalizm filozoficzny i światopoglądowy.

  • Filozofie irracjonalne.

  • Literackie kreacje mędrców, filozofów i uczonych (również ich parodie i karykatury).

  • Znaczenie mędrców, uczonych i filozofów w życiu różnych społeczności europejskich na przestrzeni wieków (od starożytności po czasy współczesne).

  • Potoczne pojmowanie rozumności.

  • Rozumność i religia.

  • Rozumność i ideologia

  • Kulturowa definicja rozumności.

 

Zaproszenie kierujemy do wszystkich przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych zainteresowanych szeroko pojętym tematem rozumu i rozumności w kulturze. Propozycje referatów wraz z abstraktem (max. 1000 znaków) prosimy przesyłać na adres kolomilosnikowoswiecenia@gmail.com (w tytule wiadomości prosimy o wpisanie tytułu konferencji) do 31 stycznia 2018 roku.

 

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne, obiad oraz poczęstunki w czasie przerw w obradach.


Aktualizacja:  2018-01-03 17:41:40