Skuteczność działania a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego


MINIONA -

Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego (budynek D9)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ogólnopolska konferencja organizowana przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie jest już trzecią konferencją poświęconą problematyce finansów jednostek samorządu terytorialnego. Konferencja stwarza możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między środowiskiem nauki i przedstawicielami samorządu terytorialnego w zakresie poprawy zarządzania finansami w sektorze samorządowym.

Tematyka konferencji wychodzi naprzeciw aktualnym problemom i wyzwaniom stojącym przed jednostkami samorządu terytorialnego (JST), w aspekcie podnoszenia skuteczności i efektywności działania JST w sferze realizacji ich zadań publicznych.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli nauki zajmujących się problematyką finansów samorządowych, pracowników regionalnych izb obrachunkowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, doktorantów oraz studentów.

Proponowane grupy tematyczne zagadnień: 

  1. Metodyczne aspekty oceny skuteczności działania jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Czynniki wpływające na wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Skuteczność działania samorządu w sferze poprawy jakości życia mieszkańców.
  4. Skuteczność działania różnych typów jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki.
  5. Relacje między skutecznością działania a poziomem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.
  6. Ocena przydatności indywidualnego wskaźnika zadłużenia w analizie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Komitet naukowy konferencji:

Prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski – Przewodniczący

Prof. dr hab. Aurelia Bielawska, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Witold Koziński, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Akademia Tech.-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Prof. dr hab. Beata Filipiak, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW, Politechnika Warszawska

Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW, SGGW w Warszawie

Dr hab. Antoni Magdoń, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Krystyna Sawicka, prof. UWr, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Zbigniew K. Wójcik, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie


Źródło:  http://www.ur.edu.pl/ekonomia/finanse

Aktualizacja:  2018-01-04 14:47:44