VII Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów pt. Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych „Warsztat młodego badacza”


MINIONA -

Akademia Pedagogiki Specjalnej, platforma Teams
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

z ogromną radością przekazujemy zaproszenie na VII Międzyuczelnianą Konferencję Doktorantów, wpisującą się w cykl corocznych, interdyscyplinarnych spotkań pod niezmiennym hasłem Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych ,,Warsztat młodego badacza”.

Proponowana konferencja przyjmie formę swoistych warsztatów metodologicznych, celem podkreślenia planowania i realizacji projektów badawczych, uwzględniając ich etyczny i twórczy potencjał.

Konferencja odbędzie się 15 i 16 marca 2018 roku, z podziałem na bloki o charakterze:

·       edukacyjnym (dzień I)

·       dyskusyjnym (dzień II).

Zgodnie z zaplanowaną strukturą, konferencję rozpoczniemy Szkołą Mistrzów, która umożliwi Państwu zapoznanie z poglądami wybitnych Profesorów na temat współczesnych problemów nauk społecznych. Następnie wysłuchamy wystąpień młodych Doktorów, eksponujących oryginalne i innowacyjne rozwiązania metodologiczne.

W drugim dniu odbędą się dwie sesje, każda z 3 panelami tematycznymi, w których głos oddamy doktorantom, aby wspólnie urzeczywistniać ideę otwartej nauki, wymiany myśli, poczynając od najwcześniejszych etapów projektów badawczych.

Dodatkowo, pragniemy Wszystkich serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w sesji posterowej- celem wizualnego zaprezentowania swoich naukowych inspiracji. Zaproszenie  to kierujemy zarówno do doktorantów jak i studentów, będących na etapie studiów magisterskich, którzy rozważają kwestię podjęcia kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Mamy nadzieję spotkać się z Państwem w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, aby odważnie dawać wyraz potrzeb oraz wahań badaczy, zarówno osób debiutujących, jak i autorytetów.

 

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 marca 2018  roku na adres: pipwwe@gmail.com.


Źródło:  https://www.facebook.com/groups/1065306510207791/

Aktualizacja:  2018-01-19