XV Sesja Naukowa Wyzwania Zarządzania Jakością


MINIONA -

Unwersytet Ekonomiczny, Budynek Główny, Stara Aula
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wyzwania Zarządzania Jakością

Sesja Naukowa „Wyzwania Zarządzania Jakością” jest cyklicznym projektem Koła Naukowego Zarządzania Jakością, który ma na celu przedstawienie wiedzy i doświadczeń związanych z szeroko pojętym zarządzaniem jakością.

 

Nasza konferencja to forum dyskusyjne pomiędzy studentami i pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami świata biznesu i przemysłu. Jest miejscem, gdzie studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz poznania wybitnych specjalistów w dziedzinie zarządzania jakością. Co roku powstaje również obszerna publikacja materiałów konferencyjnych.

 

Konferencja składa się z kilku bloków oddzielonych przerwami kawowymi, podczas których można porozmawiać z autorami prezentacji oraz poznać osoby ze świata nauki i biznesu. 


 

Tematyka konferencji:

 • Zarządzanie jakością (np. ISO 9001)

 • Zarządzanie środowiskowe (np. ISO 14001)

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (np. ISO 27001)

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (np. OHSAS 18001, PN-N-18001)

 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (np. GMP/GHP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC)

 • Branżowe systemy zarządzania (np. ISO/TS 16949)

 • Jakość w działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących (np. ISO 17025)           

 • Systemy zarządzania: wdrażanie, doskonalenie i integracja.

 • Skuteczność i efektywność zarządzania systemowego. 

 • Audit

 • Normalizacja, akredytacja, certyfikacja

 • Koncepcje (np. Total Quality Management, Six Sigma, Lean Manufacturing) i narzędzia zarządzania jakością

 • Zarządzanie personelem w kontekście zarządzania jakością

 • Zarządzanie projektami w aspekcie jakości

 • Ekonomiczne aspekty jakości

 • Jakość w cyklu życia wyrobu


Źródło:  https://kamjobak.wixsite.com/wzj2018

Aktualizacja:  2018-01-07