Zapraszamy na Konferencję : Wpływ kryzysu na tożsamość i wartości Zachodu, 29 stycznia 2018 r. Centrum Europejskie Natolin


MINIONA -

Centrum Europejskie Natolin
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

29 stycznia 2018
Centrum Europejskie Natolin, Warszawa

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, przedstawicieli świata nauki, kultury i administracji, do udziału w interdyscyplinarnej konferencji z udziałem ekspertów polskich i zagranicznych: Wpływ kryzysu na tożsamość i wartości Zachodu, która organizowana będzie w siedzibie Centrum Europejskiego Natolin w dniu 29 stycznia 2018 r. w Warszawie (ul. Nowoursynowska 84).

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 24 stycznia 2018 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: events.e-natolin.eu

Liczba miejsc ograniczona. Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować na adres: zasoby.humanistyki@natolin.edu.pl. Szczegółowy program konferencji publikowany będzie na stronie projektu:http://zasobyhumanistyki.natolin.edu.pl 

Obecne zmiany w Europie i reakcje na kryzysy (migracyjny, ekonomiczny, społeczny oraz demokracji) ujawniły rosnące znaczenie kultury, tożsamości i pamięci dla państw i ich demokratycznych polityk. Dlatego kontekst nauk humanistycznych, a nie tylko ekonomii, staje się niezwykle istotny w zrozumieniu natury współczesnych przemian. W jakim stopniu tożsamości, wartości, historia, rozumienie sprawiedliwości i solidarności mogą okazać się przydatne w tych badaniach?

Moduły tematyczne:

- Kryzys liberalnego Zachodu a Polska – panel oraz debata publiczna z udziałem uznanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury i administracji;
- Kryzys liberalnego Zachodu a Europa Wschodnia – panel międzynarodowy;
- Kryzys liberalnego Zachodu a polityka bezpieczeństwa – panel międzynarodowy;
- Kryzys liberalnego Zachodu jako kryzys etyczny – wykład i panel dyskusyjny.

Wśród zaproszonych panelistów oraz prelegentów znajdują się m.in.:
– Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk, Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego;
– Prof. dr hab. Zbigniew Lewicki, Kierownik Katedry Amerykanistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
– Prof. dr hab. Przemysław Waingertner, Kierownik Katedry Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego;
– Prof. dr hab. Paul H. Dembinski, Dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie i Dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych Eco Diagnostic;
– Pan Hans Kundnani, German Marshall Fund of the United States (Senior Transatlantic Fellow), B. Dyrektor ds. badań w Europejskiej Radzie Spraw Zagranicznych (ECFR);
– Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, Kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego;
– Dr hab. Marek Aleksander Cichocki, Dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin, kierownik projektu;
– Pan Thomas Kleine-Brockhoff, Dyrektor berlińskiego biura German Marshall Fund of the United States;
– Dr Mykola Riabchuk, dziennikarz, publicysta, krytyk literacki і tłumacz, współpracownik m.in. Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska;
​​​​- Pan Vano Chkhikvadze, ekspert i koordynator ds. programów integracji europejskiej​ w Open Society Georgia Foundation,

oraz wielu innych polskich oraz zagranicznych ekspertów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Źródło:  http://zasobyhumanistyki.natolin.edu.pl/2017/12/konferencja-wplyw-kryzysu-tozsamosc-wartosci-zachodu/

Aktualizacja:  2018-01-09