Kultura Pokoju


MINIONA -

Pałac i Folwark Galiny
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Problematyka

1. Dialog z perspektywy kultury i sztuki
-funkcja dialogu w  kulturze Wschodu i Zachodu
- dialog wobec Innego- problem komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej
-sztuka jako przestrzeń komunikacji
 
2. Dialog z perspektywy filozofii i etyki
-filozofia dialogu a filozofia bezpieczeństwa
-filozofia Innego
- etyczny wymiar dialogu
 
3. Dialog z perspektywy religii.
 -  dialog w perspektywie poszukiwania wspólnych mianowników religii
-  Przedmiot i podmiot religii w procesie dialogu
- Objawienia jako źródło poznania w religii a dialog międzykonfesyjny
 
4. Dialog z perspektywy edukacji
- o potrzebie dialogowych form i metod prowadzenia zajęć
-wpływ dialogu na kształtowanie relacji uczeń-nauczyciel
- porozumiewanie się w procesie wychowania 
 
5.Dialog z perspektywy politologii i nauk o bezpieczeństwie.
-  dialog jako alternatywa wobec przemocy
-  problem uchodźstwa migracji a dialog międzykulturowy
-  dialog w dyplomacji
 
6.Dialog z perspektywy socjologii i mediów.
- dialogiczne podstawy społeczeństwa otwartego, rola mediatora w sferze publicznej
- debata i inne mechanizmy komunikowania publicznego
- dialog a nowe media


Źródło:  http://www.wsb.net.pl

Aktualizacja:  2018-01-10 10:34:51