I Konferencja Kół Naukowych Studentów Pracy Socjalnej


MINIONA -

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM (online, via Teams)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest prezentacja założeń i wyników badań realizowanych w ramach kół naukowych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu obszarów pracy socjalnej.

Konferencja zostanie podzielona na trzy części: pierwsza składać się będzie z wykładów wprowadzających, druga z wystąpień prelegentów reprezentujących koła naukowe, natomiast w trzeciej części planujemy zorganizować warsztaty dla uczestników konferencji. Zachęcamy wszystkie koła naukowe do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa (np. badania własne członków Koła lub badania koła naukowego).

Zapraszamy do udziału przedstawicieli wszystkich kół naukowych działających w obszarach pracy socjalnej. Jesteśmy przekonani, że konferencja ta będzie stanowić przestrzeń wymiany informacji, łączenia teorii i praktyki, budowania relacji naukowych oraz integracji w ramach studenckiego ruchu naukowego.


Aktualizacja:  2018-01-11 15:38:52