Czas: niepewność, dynamizm, przemiany


MINIONA -

Trybunał Koronny w Lublinie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W imieniu organizatorów stowarzyszenie ARTmagedon ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Czas: niepewność, dynamizm, przemiany”, która odbędzie się w dniach 23–25 kwietnia 2018 r. w salach Trybunału Koronnego w Lublinie. Do udziału zapraszamy zarówno studentów, doktorantów, jak i młodszych pracowników naukowych. W tym roku w centrum naszych rozważań znajdzie się czas – wielkość fizyczna, a jednocześnie pojęcie nieostre, filozoficzne, związane z przemijaniem, zmianami i transcendentalnym obszarem ludzkiej egzystencji. Wśród zagadnień proponujemy:

•       przemiany w obrębie środków wyrazu artystycznego, motywów, archetypów;

•       przemiany społeczne i historyczne;

•       niepewność na przełomie wieków;

•       pojęcie czasu w religii;

•       czas w rozumieniu biologicznym i medycznym;

•       wpływ czasu na kreowanie wizerunków osób, instytucji;

•       chwilowa moda na...;

•       ulotność form, materiałów, elementów kultury;

•       różne wymiary czasu jako przestrzeni dla świata realnego, kreowanego i wymyślanego;

•       objawy upływu czasu w różnych dziedzinach życia.

 

Zachęcamy do własnego interpretowania proponowanego przez nas tematu! Wierzymy, że będzie on atrakcyjny dla historyków sztuki, historyków, filologów, socjologów, kulturoznawców, filozofów, teologów, psychologów, archeologów, politologów a także przedstawicieli nauk ścisłych: lekarzy, weterynarzy, matematyków, fizyków, biologów, architektów oraz innych, niewymienionych tu młodych specjalistów.

Formularz i wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy wysłać wyłącznie na adres: czas@interia.com najpóźniej do 18 lutego 2018 roku. Do 28 lutego poinformujemy, które referaty zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Każdy współautor uczestniczący w konferencji wnosi opłatę (drugi i kolejni autorzy – opłata 50 zł za osobę). Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut.

Planujemy również wydać zgłoszone teksty, które przejdą pozytywnie proces recenzji w formie recenzowanej zbiorowej monografii spełniającej wymogi ministerialne.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem: https://1drv.ms/f/s!ApNox02fEt9NjSCrsSdv5WDaDvGO

Do zobaczenia w Lublinie!


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1176240875844808/

Aktualizacja:  2018-01-12 20:05:27