I Kongres Nauk Społecznych w Internecie


MINIONA -

Platforma internetowa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Dyskusja o przyszłości nauk społecznych od dłuższego już czasu obecna jest w dyskursie tak medialnym, jak i naukowym. Towarzyszy jej atmosfera niepewności, a może nawet i nonszalancji, wynikającej z braku poszanowania dla działań naukowo-badawczych prowadzonych w tym wymiarze. Pojawiają się pytania o ich znaczenie i rolę w świecie zdominowanym przez zmianę technologiczną. Nieobce są także opinie o bezcelowości podejmowania studiów na kierunkach wpisujących się w ich zakres. „Wielu osobom (cała) humanistyka jawi się raczej jako dziedzina dodatkowa, przywilej lub naddatek – coś, co może, ale wcale nie musi istnieć.”[1]
Nie mamy wątpliwości, iż nauki społeczne mają fundamentalne znaczenie w procesie kształtowania społecznych i indywidualnych wartości. Co więcej, jesteśmy głęboko przekonani o ich równoważności poznawczej w stosunku do nauk przyrodniczych czy ścisłych. Świadomi powyższego zapraszamy przedstawicieli różnych orientacji teoretycznych i empirycznych do udziału w I Kongresie Nauk Społecznych w Internecie. Szeroka tematyka Kongresu stwarza doskonałą okazję do wymiany doświadczeń wszystkich środowisk uczestniczących w wydarzeniu, a także poszerzania współpracy pomiędzy reprezentantami świata nauki, instytucji oraz przedsiębiorcami.


Źródło:  http://www.wiseplace.pl

Aktualizacja:  2018-01-13 19:21:46