W obrazie


MINIONA -

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W obrazie”

 

W ramach cyklu konferencyjno-wystawienniczego „O, obrazie 1-4”

Główny koordynator projektu: Katarzyna Ból

 

13-14 kwietnia 2018 roku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

 

Organizatorzy:

Grupa MULTImedia (http://www.grupamultimedia.pl/)

Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki KUL (http://www.kul.pl/katedra-historii-sztuki-koscielnej-i-muzealnictwa,art_694.html)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (http://www.rajska.info/)

 

Opieka naukowa:

dr hab. Bożena Kuklińska prof. KUL

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: mgr Katarzyna Ból

Sekretarz: mgr Barbara Grela

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W obrazie”

 

Obraz jest bez wątpienia jednym z najpotężniejszych mediów; służy do podstawowych oraz bardziej złożonych form komunikacji językowej czy przedstawieniowej. Jednak nie tylko przedstawia i wyjaśnia – poprzez odpowiednio spreparowany materiał obrazowy, można manipulować opinią publiczną. Jest zarazem ściśle powiązany ze sferą językową, czym zajmuje się między innymi dziedzina hermenutyki obrazu (Gottfried Boehm).

Obraz stanowił, i wciąż stanowi, centrum zainteresowań wielu znakomitych teoretyków sztuki, od studiów ikonograficzno-ikonologicznych Erwina Panofsky`ego, przez Hansa Beltinga czy Aby Warburga. Pytanie o to, co w obrazie, wyszło wszakże daleko poza samą dziedzinę historii sztuki. Nauki ścisłe, jak chemia, fizyka, które stanowią jedną z podwalin w konserwacji zabytków, czy też nauki przyrodnicze, i historia, dają możliwość poznania oraz zbadania tego, co w obrazie. Współcześnie poprzez manipulację obrazem za pomocą programów graficznych można przedstawić zjawiska nie istniejące i nie występujące w rzeczywistości. Zagadnienie „zawartości” jest zarazem jednym ze stałych składników współczesnych nauk dotyczących szeroko pojętej kultury wizualnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej z cyklu „O, obrazie 1-4” Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się tym razem w Krakowie w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przedstawicieli nie tylko nauk humanistycznych, ale też ścisłych oraz każdego, kto jest zainteresowany tematem.

Nie proponujemy bloków tematycznych, zdając się na Państwa inwencję.

 

Konferencja będzie połączona z wystawą prac zaproszonych artystów w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: o.obrazie@gmail.com , podpisane w następujący sposób: Zgłoszenie.W obrazie.Imię i nazwisko

Tytuł maila: W obrazie. Imię i nazwisko.

 

Czas wystąpienia: 20-25 minut.

 

W zgłoszeniu prosimy o wpisanie następujących danych:

- afiliacja (nazwa uniwersytetu, wydział, kierunek/miejsce pracy oraz tytuł naukowy)

- adres mailowy oraz nr telefonu,

- Tytuł wystąpienia,

- abstrakt – do 2000 znaków.

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  28 lutego 2018 roku. Informację o przyjęciach wystąpień konferencyjnych będziemy wysyłać prelegentom do 11 marca 2018 roku.

 

Wstęp wolny.

O projekcie:

 

Obraz stanowi swoiste epicentrum we współczesnej kulturze. Jego odbiór jest powiązany ze wszystkimi zmysłami – to, co widzimy jest wypadkową relacji pomiędzy nimi, ale też naszej wiedzy o świecie.

Temat obrazu wydaje się być zupełnie wyeksploatowany, zaś szlaki przetarte. Jednakże zakres tego, w jaki sposób postrzegamy oraz odbieramy to, co widzimy, został zdecydowanie poszerzony. Wchodzą w niego nie tylko rozważania teoretyków, ale również osiągnięcia nauk takich jak optyka, medycyna, fizyka. Obrazy towarzyszą nam w niemalże każdym aspekcie życia. Z pozoru banalne, nieustannie dostarczają nowego pola do badań. Poprzez zastosowanie najnowszych technologii odbiór obrazu przestał być domeną wzroku i angażuje wszystkie zmysły.

W zapowiadanym cyklu rozważań wokół obrazu nie wszystko jest oczywiste. W ciągu ostatnich dziesięcioleci był to temat często eksploatowany przez wielu teoretyków sztuki, jednak były to niejednokrotnie rozważania, które nie prowadziły do wypracowania jednoznacznej odpowiedzi. Być może, nie jest równie sensownym jej jednoznaczne stawianie, biorąc pod uwagę wieloaspektowość obrazu.

 

Wydarzenie obejmuje cykl konferencji oraz wystaw poświęconych tematyce obrazu – każde pod innym tytułem.

 

Tytuł pierwszego spotkania „Przed obrazem” stanowił formę cytatu zapożyczonego od Didi-Hubermanna. W pierwszej części skupiliśmy się nie tylko na stronie teoretycznej zagadnienia.
W konferencji wzięli udział studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi z kilku ośrodków naukowych na terenie Polski. Zakres przedstawionych przez prelegentów wystąpień pokazał, że jest to temat niezwykle żywy i wciąż otwarty dla wielu nauk. Temat, który nie ogranicza się do działań związanych z obrazem samym w sobie, ale i procesami percepcji, języka czy też teorią poznania. Wśród wielu odwołań do tradycji, czy to w postaci ikonograficznej, poezji, czy też pop kultury, prelegenci zaprezentowali także różny sposób wypowiedzi oraz prezentacji. Ta konfrontacja zrodziła w czasie konferencji dyskusję, w ramach której nie tylko obraz sensu stricte stał się centrum zainteresowania, ale również formy językowe, jakimi się posłużono. Obraz przestał stanowić wyraz form czysto wizualnych, ale również języka, za pomocą którego był opisywany, ukazując jego niezwykłą złożoność oraz bogactwo.

 Źródło:  https://www.facebook.com/events/167626410668635/

Aktualizacja:  2018-01-14 11:15:17