Biografistyka a pedagogia (życia) – teoria i praktyka


MINIONA -

Campus Majdanek budynek nr 3
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja „Biografie Codzienności”zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z serii: Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki na temat: Biografistyka a pedagogia (życia) – teoria i praktyka która odbędzie się 26–27 kwietnia 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie

Cel konferencji

Szósty już raz Katedra Biografistyki Pedagogicznej, działająca w Instytucie Pedagogiki KUL, wraz z Fundacją „Biografie Codzienności” serdecznie zapraszają badaczy biografii – pedagogów, historyków, socjologów, psychologów, filozofów, teologów, politologów filologów – do Lublina na konferencję, podczas której pragniemy zaprosić do dyskusji naukowej na temat: „Biografistyka a pedagogia (życia) – teoria i praktyka”.

Celem konferencji jest poznanie i ukazanie dorobku tych, którzy badając biografie, podkreślają i wykorzystują ich formacyjny, edukacyjny, wychowawczy czy terapeutyczny wymiar. Pragniemy, aby zarówno „młodzi”, jak i doświadczeni badacze mieli tu okazję przedstawienia swoich biograficznych odkryć i poznania tych, którzy prowadzą podobne badania lub w praktyce edukacyjnej i wychowawczej wykorzystują badania biograficzne, aby spotkanie było dla wszystkich uczestników konferencji inspiracją do nowych poszukiwań i odkryć.

Chcemy również uwrażliwić nie tylko badaczy biografii, ale także nauczycieli, pedagogów czy wychowawców na fakt, że w badaniach biograficznych najważniejsze jest poznanie biografii, historii człowieka, która staje się inspiracją do poszukiwania dróg rozwoju, edukacji i przemiany życia, do uczenia się z biografii własnej i historii życia innych ludzi.

 Obszary tematyczne konferencji

·         Biografia jako przedmiot badań pedagogiki

·         Biografia jako przedmiot edukacji i metoda zdobywania wiedzy

·         Biografie podmiotów edukacji i wychowania

·         Wzory osobowe jako przedmiot badań i element wychowania

·         Edukacyjne aspekty w biografii literackiej i naukowej

·         Autobiografia

·         Hagiografia

·         Etnobiografia

·         Źródła do badań biograficznych

·         Narracje biograficzne w pedagogice

·         Ikonografia (fotografie i portrety) jako źródło do biografii i opowieść o człowieku

·         Metoda biograficzna w pedagogice

·         Uczenie/uczenie się z biografii

·         Strategie, metody i techniki badań biograficznych

·         Biografia pedagogiczna

·         Przestrzeń wirtualna/medialna a biografia

·         Biogram/nota biograficzna a biografia

·         Warsztat pedagoga a opowiadanie biografii

Przewidujemy wystąpienia w formie wykładów (15 minut) i komunikatów (7 minut). Zgłoszenia należy dokonać wysyłając formularz dostępny na stronie Katedry Biografistyki Pedagogicznej KUL JP II, w zakładce VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki”.

Zgłoszenie i abstrakt należy przesłać drogą e-mail na adres kbpkul@gmail.com do 30 marca 2018 r. Tekst wystąpienia na ten sam adres do dnia rozpoczęcia konferencji, czyli 26 kwietnia 2018 r., ze względu na ograniczenia czasowe dotyczące redakcji i wydania publikacji pokonferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy!


Źródło:  http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html

Aktualizacja:  2018-01-14 18:30:45