Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite- znaczenie medyczne i sanitarne”.


MINIONA -

Pensjonat Oblasówka
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Jest dla nas wielkim zaszczytem zaprosić Przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, Pracowników Służby Zdrowia, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i zespołów Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, oraz Firm, a także wszystkich innych osób interesujących się stawonogami do udziału w Jubileuszowym XX Międzynarodowym Sympozjum „Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite- znaczenie medyczne i sanitarne”. Sympozjum odbędzie się w dniach od 5 do 7 czerwca 2018 r. w Janowcu nad Wisłą w pensjonacie Oblasówka (www.oblasowka.pl).

Dotychczas nasze spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ich Uczestnicy tworzyli wspaniałą atmosferę. Wymiernym ich sukcesem jest nawiązanie naukowej współpracy pomiędzy ośrodkami i wykonanie wielu wspólnych prac na dużym poziomie naukowym, które zostały docenione przez międzynarodowe gremia i opublikowane w renomowanych czasopismach. Pragniemy, aby podczas naszych sympozjów wciąż utrzymywała się tradycja ożywionych dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

W trakcie tegorocznego sympozjum chcielibyśmy podsumować pod względem naukowym dotychczasowe sympozja i zwrócić uwagę na nowe perspektywy dotyczące wielu aspektów badań nad stawonogami i skutkami ich oddziaływania na inne organizmy. Najważniejsze jednak dla organizatorów jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowanie swoich wyników i osiągnięć. Sympozja są bowiem najlepszym forum dla szybkiej wymiany informacji.

Gorąco zachęcamy do przygotowania referatów, plakatów i prac dotyczących morfologii, biologii, ekologii, znaczenia medycznego stawonogów, oraz sposobów zwalczania pasożytniczych i alergennych owadów i pajęczaków. Mamy nadzieję, że lekarze i diagnostycy podzielą się także swoją wiedzą praktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób odkleszczowych i alergii, a pracownicy służ sanitarnych możliwościami ograniczania zasięgów rozprzestrzenienia i liczebności stawonogów o znaczeniu medycznym, epidemiologicznym i sanitarnym. Podobnie jak w ubiegłych latach obrady będą toczyły się w sesjach referatowych i plakatowych.

Naszym zwyczajem przy okazji sympozjum wydamy kolejną już 19 monografię z pracami uczestników. Z informacji pochodzących z wielu źródeł wiemy, że prace publikowane w tych monografiach wzbudzają bardzo duże zainteresowanie pracowników naukowych, doktorantów, a nawet studentów. Dziękujemy Państwu za nadsyłanie interesujących prac wykonanych w różnych ośrodkach akademickich. Są one wykładnikiem naszej aktywności naukowej
w badaniach nad pasożytniczymi stawonogami oraz nad medycznymi
i weterynaryjnymi skutkami ich pasożytowania. Nasza monografia zostanie umieszczona w internecie.  

 Uprzejmie informujemy, że jesteśmy w trakcie rejestracji Polskiego Towarzystwa Badań nad Kleszczami. Podczas sympozjum będzie okazja do włączenia się do tego przedsięwzięcia. Pomysł założenia tego towarzystwa zrodził się na ubiegłorocznym sympozjum i już cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy tych roztoczy.

Zapraszamy do podtrzymania tradycji naszych spotkań naukowych poprzez udział w XX sympozjum w 2018 r.

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

 

Prof. dr hab. Alicja Buczek

Rejestracja poprez formularz internetowy:

https://stawonogi.wixsite.com/sympozjum


Źródło:  https://stawonogi.wixsite.com/sympozjum

Aktualizacja:  2018-03-26