"Przestrzenie posthumanizmu i ekologii"


MINIONA -

Instytutu Kultury Europejskiej UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Próby przedstawienia miejsca ludzi pośród innych bytów przyrody ożywionej i nieożywionej należą do najstarszych opowieści, w których próbowano określić i uzasadnić relacje międzygatunkowe. Dylematy związane z określeniem tych relacji i tożsamości gatunkowej nie opuszczały nas przez stulecia, jednak to nauka zadała największe ciosy wcześniejszym wyobrażeniom o tym, jak powstali ludzie, czego przykładem może być teoria ewolucji Karola Darwina, a później poznanie molekularnych podstaw życia oraz molekularnych podstaw powstania gatunku ludzkiego. Współczesne projekty posthumanizmu oraz działania proekologiczne mniej lub bardziej świadomie opierają się na tych odkryciach.

Nasze spotkania dotyczące dyskursów inności rozpoczynamy od kategorii gatunku, żywiąc nadzieję, że na konferencji spotkają się osoby z różnych środowisk mających krytyczny stosunek do zastanych sposobów myślenia i działania na rzecz tworzenia wspólnotowości, która nie wyklucza inności. W tytule zapisano „przestrzenie” a nie „przestrzeń”, by podkreślić, że nie chodzi o wskazanie jednorodnego, zamkniętego, wyraźnie oznaczonego obszaru refleksji oraz praktyk społecznych, lecz o wciąż otwarte projekty nieantropocentrycznych sposobów budowania symbiotycznych relacji między ludźmi i nie-ludźmi.

Proponujemy następujące zagadnienia do rozważań podczas konferencji:

·         antropocen, czyli o ujarzmianiu i eksplorowaniu przyrody

·          „mój przyjaciel, pies” – etyka wobec zwierząt udomowionych

·         zoo jako przestrzeń represji i/lub ochrony zwierząt

·         myślistwo, kolekcjonerstwo, wystawiennictwo łowieckie – dylematy etyczne

·         miejsce ludzi pośród innych bytów w różnych religiach

·         wegetarianizm i weganizm jako projekty etyczne i style życia

·         projektowanie nieantropocentrycznych wspólnot

·         posthumanizm/ekologia we współczesnej literaturze, filmie, sztukach plastycznych

Rejestracja pod adresem gajewska@amu.edu.pl do 15 lutego 2018 r.

Opłata konferencyjna 300 pl.

Aktualne informacje o konferencji, opłatach oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie https://posthumanizmekolologia.wordpress.com/ 


Źródło:  https://posthumanizmekolologia.wordpress.com/

Aktualizacja:  2018-01-15 13:35:13