Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wokół humanistyki: Początek"


MINIONA -

Kraków

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wokół humanistyki: Początek” organizowaną przez Radę Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w 10-lecie istnienia RSS-u, która odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku w Krakowie. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów, którzy w swoich interdyscyplinarnych i międzyobszarowych badaniach podejmują temat początków, genezy, źródeł lub narodzin.

Szczególnie zachęcamy do przesyłania prac z zakresu szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych.

Termin nadsyłania tytułów referatów oraz abstraktów (do 250 słów) na adres: konferencjamishuj@gmail.com do: 18.02.2018; opłata konferencyjna wynosi: 200 złotych, lista przyjętych wystąpień zostanie ogłoszona do 11.03.2018

Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski.

Podczas konferencji odbędzie się także sesja posterowa.
Długość streszczenia nie powinna przekraczać 100 słów.
Prezentacja prac odbędzie się w formie posterów w wymiarze B1 (wys. 100cm, szer. 70cm). Grupy studentów prezentujące pracy powinny posiadać opiekuna naukowego (pracownik naukowy uczelni). Osobę tę prosimy wskazać poprzez podkreślenie nazwiska w streszczeniu. Osobę prezentującą pracę prosimy oznaczyć gwiazdką.

Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, m.in.: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe. Koszty ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie. Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie online. Po konferencji planowany jest uroczysty bankiet.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1868399263203476/

Aktualizacja:  2018-01-17 00:58:55