XII Copernican International Young Scientists Conference


MINIONA -

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zaproszamy Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej - XII Copernican International Young Scientists Conference (CIYSCon).
Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 roku.
Międzynarodowa edycja konferencji stanowi kontynuację od lat z powodzeniem organizowanego Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego.
Jest ona skierowana do doktorantów i młodych doktorów reprezentujących uczelnie wyższe z całej Europy, realizujących swoje badania w zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny oraz fizyki i nauk technicznych.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny CIYSCon

Wydział Chemii,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Źródło:  http://www.ciyscon.umk.pl

Aktualizacja:  2018-01-17 11:43:05