Życie bez miłości jest (nie)możliwe


MINIONA -

Uniwersytet Rzeszowski
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,
w dzisiejszym świecie relatywizmu moralnego, dewaluacji wartości, a niekiedy zatracenia prawdziwego sensu miłości, potrzebnym, a wręcz koniecznym, staje się ponowne rozważenie jej istoty. Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Bardzo zależy nam na wystąpieniach nie tylko literaturoznawców czy językoznawców, ale także filozofów, psychologów, pedagogów, socjologów oraz medioznawców.
Proponujemy do przemyśleń i dyskusji następujące zagadnienia:
 miłość w ujęciu językoznawców, literaturoznawców, filozofów, psychologów, pedagogów, socjologów;
 definicje analityczne/sprawozdawcze pojęć miłość erotyczna, miłość bliźniego oraz ich redefinicje;
 miłość w tekstach kultury;
 sposoby obrazowania miłości w literaturze;
 język miłości, w tym pozawerbalne sposoby komunikowania;
 relacja seksualna; bliskość – intymność;
 sposób ukazywania miłości w mediach i jego wpływ na postawy człowieka;
 zwierzenia w mediach;
 miłość w ponowoczesnym świecie z perspektywy młodzieży;
 miłość w rodzinie a rozwój dziecka;
 uczenie się miłości i wychowanie do miłości.
Podane tematy stanowią jedynie propozycje ze strony organizatorów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji.


Źródło:  http://ifp.univ.rzeszow.pl

Aktualizacja:  2018-01-30