III Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs


MINIONA -

Dwikozy K. Sandomierza

III Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs

Dwikozy k. Sandomierza, 17-18 maja 2018 r.


III Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs ma na celu przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:
• archeony,
• bakterie,
• drożdże,
• grzyby,
• mikroalgi,
• oraz inne proste organizmy eukariotyczne.

Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter mikrobiologii jako nauki, naszą ambicją jest zachęcenie specjalistów z różnych dziedzin do nawiązywania współpracy naukowej, która mogłaby zaowocować zwiększeniem innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów mikrobiologii, którzy będą mieli możliwość prezentacji prac z zakresu mikrobiologii: przemysłowej i żywności, medycznej, immunologii, wirusologii, zastosowanie w ochronie środowiska czy wreszcie prawnych i etycznych aspektów wykorzystania drobnoustrojów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej Microbs!


Rejestracja trwa do 24 kwietnia 2018 roku.

Więcej informacji na stronach:

www.microbs.pl

https://www.facebook.com/konferencja.microbs/


Kontakt:

kontakt@microbs.pl


+48 733 933 416


Źródło:  http://www.microbs.pl

Aktualizacja:  2018-04-16