20 Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki


MINIONA -

Toruń, Collegium Humanisticum UMK
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

 Coroczne spotkanie studentów archiwistyki to już tradycja. Tradycja, która zobowiązuje! Od dwudziestu bowiem lat spotykamy się w różnych miejscach w Polsce i dyskutujemy o tym co nas interesuje w archiwistyce, o tym co badamy w ramach projektów studenckich, czego szukamy w archiwach i czego oczekujemy od współczesnej dyscypliny. Pamiętając o przeszłości śmiało spoglądamy w przyszłość. Jubileuszowy, bo 20 Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, który odbędzie się w Toruniu w dniach 25-27 kwietnia 2018 r. organizujemy pod hasłem: TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE… Chcieliśmy w ten sposób nawiązać do naszej rocznicy, ale także pokazać, że dorobek kolejnych pokoleń studentów, adeptów i autorytetów polskiej archiwistyki zobowiązuje nas do prowadzenia rzetelnych badań, stawiania odważnych tez oraz wyznaczania nowych obszarów naukowych zainteresowań, w ciągłym dążeniu do doskonałości.

Idea zjazdu narodziła się w Toruniu i właśnie tu powraca. Okrągła rocznica jest okazją do podsumowań i wyznaczenia nowych celów. Z tego powodu Studenckie Koło Naukowe Archiwistów UMK w Toruniu ma zaszczyt zaprosić studentów archiwistyki ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju, twórców poprzednich edycji zjazdu oraz opiekunów studenckich organizacji archiwistycznych do udziału w 20 Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki.

Zgłoszenia referatów przyjmowane będą na skrzynkę pocztową: 20ozsa@umk.pl do 31 stycznia 2018 roku. Zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem na wyżej podany adres mailowy (w formacie pdf, podając w nazwie pliku instytucję oraz nazwisko i imię referenta, np. UMK_JanKowlaski.pdf).

Opłata konferencyjna wynosi 120 zł i obejmuje uroczysty bankiet, dwa noclegi, wyżywienie (śniadania i obiady) oraz materiały konferencyjne.

Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Organizatorzy 20 Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki


Źródło:  http://20ozsa.umk.pl/

Aktualizacja:  2018-01-19