III Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska


MINIONA -

Politechnika Gdańska, Gmach Główny - sala 300
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

IAKOŚ – Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska

Projekt ten został stworzony by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń i ułatwić przepływ wiedzy. Pragniemy stworzyć otwarte na każdy punkt widzenia forum studentów i doktorantów z każdej dziedziny nauki i techniki.

Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasywnych.

Jako prelegentów zapraszamy studentów z całego kraju. Zapraszamy młodych naukowców zajmujących się badaniami w dziedzinach takich jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, budownictwo czy inżynieria środowiska. Dodatkowo wykłady wygłoszą przedstawiciele firm o działalności prośrodowiskowej oraz pracownicy naukowi z gdańskich uczelni wyższych. Rolą zaproszonych gości będzie popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska.

 

Istnieje także możliwość publikacji w czasopiśmie z listy B – World Scentific News. Koszt takiej publikacji to 50zł.  Wielkość art. to minimum 6 stron w j. angielskim. Cytowania tylko z prestiżowych międzynarodowych czasopism naukowych.

 

Informacje:

Konferencja odbędzie się 13-15 kwietnia na terenie Politechniki Gdańskiej. Rejestracja rusza 22 stycznia.

Dokładniejszy harmonogram konferencji jak i dodatkowe informacje można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://pg.edu.pl/iakos/2018/harmonogram


Źródło:  https://pg.edu.pl/iakos

Aktualizacja:  2018-01-22